Arbocatalogus / Verticaal transport

Hijsen met meerdere hijskranen aan één last

Onderwerpen op deze pagina

 • Arbocatalogus

  Aanvullende maatregelen drie hijskranen aan één last

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Een opstelplan dient opgesteld te worden waarbij het uitgangspunt is dat het zwaartepunt van de last in de driehoek ligt gevormd door de hijspunten
   

 • Arbocatalogus

  Aanvullende maatregelen hijsen met een hoofdkraan en een staartkraan

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico
  • Alle specifieke maatregelen horende bij het werken met twee kranen aan één last.
  • Het opstellen van een hijstekening met daarin een berekening van de positie van het zwaartepunt en van het belastingverloop in de kranen.
 • Arbocatalogus

  Aanvullende maatregelen twee hijskranen aan één last

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico
  • Opstelplan of hijstekening voor twee kranen is niet noodzakelijk.
 • Arbocatalogus

  Aanvullende maatregelen vier of meer hijskranen aan één last

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico
  • Een opstelplan dient opgesteld te worden, waarbij het uitgangspunt is dat het hijsen van een last op vier (hijs)punten of meer in principe altijd (statisch) onbepaald en daarom risicovol is. Men weet niet hoe de last wordt verdeeld tussen de (hijs)punten en de belasting van de kranen is dus onbekend. 
  • Indien het noodzakelijk is om de last te hijsen op vier of meer (hijs)punten, zal een methode ontwikkeld moeten worden waarmee men de belasting van alle kranen, tijdens het hijsen, kan controleren.
 • Arbocatalogus

  Communicatie

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De communicatie tussen de machinist(en) en de deskundige dient geregeld te zijn.
   

 • Arbocatalogus

  Inzicht in de belastingen

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Deskundige heeft inzicht in de te verwachtte belastingen van de kranen.
   

 • Arbocatalogus

  Opstellen taak-risico-analyse (TRA)

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Opstellen van een Taak-Risico-Analyse (TRA) met als uitgangspunt dat geen enkele handeling of falen van de kranen de sterkte en stabiliteit van de andere kraan in gevaar brengt.
   

 • Arbocatalogus

  Toegestane werklast

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De toegestane werklast per kraan bedraagt 75 % van de werklast op de benodigde vlucht.
   

 • Arbocatalogus

  Toezicht door een deskundige

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Toezicht door een ter zake deskundige is geregeld.
   

Vragen over de arbocatalogus?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via: