Tips en advies

Aan de slag met laaggeletterdheid

Aan de slag met laaggeletterdheid? Wij helpen je graag verder met subsidies en samenwerkingspartners.

Subsidie

Via Tel mee met Taal is er jaarlijks subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Dankzij de nieuwe subsidieregeling Tel mee met Taal, die loopt van 2021 tot 2024, kan dat ook dit jaar weer. 

Vraag nu subsidie aan!

Samenwerkingspartners

Stichting Lezen en Schrijven

Stichting Lezen en Schrijven zet zich ervoor in dat iedereen kan lezen, schrijven en rekenen. En kan omgaan met een computer of een smartphone. Daarom maken zij laaggeletterdheid onderwerp van gesprek bij het publiek en de politiek. Dat doen zij met advies en campagnes. Ze ondersteunen gemeenten bij beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering. En zij ondersteunen organisaties met scholing, onderzoek en lesmateriaal. Want een samenleving waarin iedereen meedoet, daar hebben we allemaal wat aan.

Oefenen.nl

Oefenen.nl  is de online plek waar je zelf kunt oefenen met taal, rekenen, computer en internet. En ook omgaan met geld, gezondheid, verkeersregels en nog veel meer. Als je thuis oefent is Oefenen.nl gratis. Het Taalakkoord

Bijna 150 werkgevers en branches hebben zich aangesloten bij het Taalakkoord. Zij zien de voordelen van een goede Nederlandse taalvaardigheid voor alle medewerkers. Het Sectorinstituut is er daar één van.

Veelgestelde vragen

Alle vragen

Meer informatie over laaggeletterdheid?

Neem contact met ons op

Bel: 088 - 2596111

We zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?