Werken in transport en logistiek als kwetsbare

Kwetsbare doelgroepen aan werk helpen? De sector transport en logistiek geeft ze ruim baan!

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen prima terecht in transport en logistiek. Daarom start Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) een pilot in de regio Rijnmond/Drechtsteden. Om méér cliënten van UWV’s en gemeenten perspectief op een betaalde baan te bieden.

Als sectorinstituut hebben we nauwe banden met (leer)bedrijven in de regio. Daar plaatsen we nu al veel BBL-leerlingen, schoolverlaters en zij-instromers. Die bedrijven staan momenteel te springen om mensen. Ze bieden werk waar ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt laagdrempelig kunnen instappen.  

Onze aanpak 

De pilot ‘Verborgen Talent’ ondersteunt gemeenten en UWV’s bij hun re-integratietrajecten. Het doel is om cliënten aan een duurzame baan te helpen bij een transportbedrijf of logistiek bedrijf. Daarvoor bieden we leerwerktrajecten bij de bedrijven in de regio aan. Met persoonlijke aandacht en begeleiding, opleidingen, coaching in de praktijk en werkgerichte trainingen zorgen we ervoor dat deelnemers hun ‘verborgen talent’ kunnen waarmaken. Ze ontvangen in de leerwerkperiode een salaris van het bedrijf of van STL als detacheerder. 

‘Samen’ is de sleutel

Door samen op te trekken wordt de kans op een succesvol traject aanzienlijk groter. Gemeenten en UWV’s zijn bijvoorbeeld uitstekend in staat om hun cliënten werknemersvaardigheden aan te leren. Of problemen op sociaal vlak zo goed mogelijk te stabiliseren. Dat geeft deze werkzoekenden een goede startpositie. Ze zijn dan klaar om de pilot in te gaan! 

Begeleiding voor deelnemer én bedrijf

In de samenwerking zal STL de aangemelde kandidaten testen op vaardigheden en motivatie. Vervolgens zoeken we een passende werkplek bij een geschikt bedrijf. Ook onze begeleiding en het leertraject gaan dan van start. Deze lopen de gehele leerwerkperiode door. Bedrijven voelen zich hierdoor gesteund. De stap is dan minder groot om een medewerker in dienst te nemen die, zeker in het begin, meer begeleiding en coaching nodig heeft. Bedrijven hoeven ook geen kosten voor werving, training en opleiding te maken. Dat wordt vanuit STL bekostigd. 

Voordelen voor bedrijf

  • Kandidaten worden getest op vaardigheden en motivatie
  • Geen kosten voor opleidingen en trainingen
  • Kosteloze begeleiding van STL

Voordelen voor UWV en gemeente

Samen met de casemanager en de adviseur intensieve dienstverlening (AID) van de gemeente en het UWV selecteert STL de deelnemers. Hierdoor wordt het afbreukrisico in het re-integratietraject enorm verkleind. STL neemt ook de kosten voor opleiding, training en werkgerichte begeleiding over. Onze ervaring in leerwerktrajecten leert dat dit een korte route naar een betaalde, duurzame werkplek oplevert. 

Voordelen voor gemeenten en UWV

  • Gezamenlijke selectie kandidaten
  • Geen kosten voor opleidingen en trainingen
  • Kosteloze begeleiding van STL
Heb je een geschikte kandidaat voor de pilot ‘Verborgen Talent’? Bel 088-2596111
Hidde Kielen

Vragen over het werven van kwetsbare doelgroepen?

Hidde gaat graag met jou in gesprek over de mogelijkheden.

Bel: 088 - 2596111

We zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via: