Arbocatalogus / Dieselmotoremissie binnenruimte

Onderhoudswerkplaats: testen en proefdraaien

Onderwerpen op deze pagina

 • Arbocatalogus

  Situatie 2

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Omschrijving 
  Het testen en proefdraaien vindt plaats in een daarvoor ingerichte testruimte. Op de uitlaat is een afvoerslang aangesloten.
   
  Maatregelen

  • Voorlichting blootgestelde personen: Elke werknemer die blootgesteld wordt aan DME wordt over de bronnen, de risico’s, de gezondheidseffecten en beheersmaatregelen voorgelicht.
  • Toelating testruimte: Afspraken worden gemaakt over wie wel en wie niet in de binnenruimte werkzaam dient te zijn indien er sprake is van DME-blootstelling.
  • Scheiding werkruimtes: De werkgever gaat na waar een scheiding van werkruimtes het aantal aan DME blootgestelde werknemers verminderd kan worden. Afspraken over het gesloten houden van toegangsdeuren worden gemaakt.
  • Optimalisering luchtverversing en ventilatie: Door de luchtverversing te vergroten, wordt de blootstelling aan DME beperkt. De werkgever gaat na welke maatregelen hij kan nemen.
 • Arbocatalogus

  Situatie 3

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Omschrijving 
  Het testen en proefdraaien vindt plaats in een daarvoor ingerichte testruimte. Op de uitlaat is geen afvoerslang aangesloten.
   
  Maatregelen
  Een afvoerslang dient op de uitlaat bevestigd te worden.
   
  Dit wordt gecombineerd met alle onderstaande maatregelen:

  • Voorlichting blootgestelde personen: Elke werknemer die blootgesteld wordt aan DME wordt over de bronnen, de risico’s, de gezondheidseffecten en beheersmaatregelen voorgelicht.
  • Toelating testruimte: Afspraken worden gemaakt over wie wel en wie niet in de binnenruimte werkzaam dient te zijn indien er sprake is van DME-blootstelling.
  • Scheiding werkruimtes: De werkgever gaat na waar een scheiding van werkruimtes het aantal aan DME blootgestelde werknemers verminderd kan worden. Afspraken over het gesloten houden van toegangsdeuren worden gemaakt.
  • Optimalisering luchtverversing en ventilatie: Door de luchtverversing te vergroten, wordt de blootstelling aan DME beperkt. De werkgever gaat na welke maatregelen hij kan nemen.
Contact met onze binnendienstcollega's van STL

Vragen over de arbocatalogus?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via: