Arbocatalogus / Dieselmotoremissie binnenruimte

Onderhoudswerkplaats: testen en proefdraaien

Onderwerpen op deze pagina

 • Arbocatalogus

  Situatie 1

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico
  Omschrijving:
  Tijdens het onderhoud worden de voertuigen getest. 

  Situatie:
  Het testen en proefdraaien vindt plaats in een daarvoor ingerichte testruimte. Op de uitlaat is een afvoerslang aangesloten voor directe afvoer naar buiten.

  Maatregelen:
  • Voorlichting blootgestelde personen: elke werknemer die wordt blootgesteld aan DME motoren wordt over de bronnen, de risico’s, de gezondheidseffecten en beheersmaatregelen voorgelicht.
  • Toelating testruimte: afspraken worden gemaakt over wie toegang heeft tot de testruimte.
  • Scheiding werkruimtes: de werkgever gaat na waar een scheiding van werkruimtes het aantal DME blootgestelde werknemers verminderd kan worden. Afspraken over het gesloten houden van toegangsdeuren worden gemaakt.
  • Optimalisering luchtverversing en ventilatie: door de luchtverversing te vergroten, wordt de blootstelling aan DME beperkt. De werkgever gaat na welke maatregelen hij kan nemen.
 • Arbocatalogus

  Situatie 2

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico
  Omschrijving:
  Tijdens het onderhoud worden de voertuigen getest. 

  Situatie:
  Het testen en proefdraaien vindt plaats in een daarvoor ingerichte testruimte. Op de uitlaat is geen afvoerslang aangesloten.

  Maatregelen:
  • Een afvoerslang dient op de uitlaat bevestigd te worden.
  • Voorlichting blootgestelde personen: elke werknemer die blootgesteld wordt aan DME motoren wordt over de bronnen, de risico’s, de gezondheidseffecten en beheersmaatregelen voorgelicht.
  • Toelating testruimte: afspraken worden gemaakt over wie toegang heeft tot de testruimte.
  • Scheiding werkruimtes: de werkgever gaat na waar een scheiding van werkruimtes het aantal mogelijke DME blootgestelde werknemers vermindert kan worden. Afspraken over het gesloten houden van toegangsdeuren worden gemaakt.
  • Optimalisering luchtverversing en ventilatie: door de luchtverversing te vergroten, wordt de blootstelling aan DME beperkt. De werkgever gaat na wat de mogelijkheden zijn.
 • Arbocatalogus

  Situatie 3

  Een ster: beschermen tegen gevolgen risico

  Omschrijving:
  Tijdens het onderhoud worden de voertuigen getest. 

  Situatie:
  Het testen en proefdraaien vindt plaats in een daarvoor ingerichte testruimte. Op de uitlaat is geen afvoerslang aangesloten.
   
  Maatregelen:
  Wanneer tijdens het proefdraaien de testruimte moet worden betreden, bijvoorbeeld voor het afstellen van de motor, draagt de werknemer een combinatiefilter adembescherming.

Contact met onze binnendienstcollega's van STL

Vragen over de arbocatalogus?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?