Disclaimer

Hoewel de nodige zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van deze website door Sectorinstituut Transport en Logistiek wordt door Sectorinstituut Transport en Logistiek voor eventuele onjuistheden in de informatie op de website geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de informatie op deze website.

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor de informatie op de website van Sectorinstituut Transport en Logistiek die bezoekers/ gebruikers downloaden en eventueel foutief al of niet via de website van Sectorinstituut Transport en Logistiek aan derden worden doorgeven.

Onder ‘website’ wordt in deze voorwaarden verstaan: www.stl.nl en daaraan gekoppelde (sub)domeinen.

Alle rechten voorbehouden – Sectorinstituut Transport en Logistiek

Wat vind je van deze pagina?