Werkgever in de transport en logistiek
Producten en diensten

Certificering als exameninstelling? Ons reglement voor acceptatie!

Wil je als exameninstelling gecertificeerd worden? Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) helpt je graag! Hieronder meer over de mogelijkheden en onze voorwaarden.

De voorwaarden om gecertificeerd te worden staan in het Certificatieschema Certificering Exameninstelling Transport en Logistiek. Hierin beschrijven we ook hoe de aanvraagprocedure verloopt en welke informatie wij nodig hebben. Ook lichten we onze subsidieregelingen toe voor de certificering én voor het ontwikkelen van examens. 

Certificering aanvragen 

Voor je aanvraag ontvangen wij graag de volgende documenten: 

  • Formulier voor de NAW-gegevens van de exameninstelling. 
  • Inventarisatieformulier examens, waarop je aangeeft voor welke (door SOOB gesubsidieerde opleidingen) je examens afneemt. 
  • Uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden). 
  • Overzicht slagingspercentages examens, met per examen een overzicht van het aantal afgenomen examens en de bijbehorende slagingspercentages over het afgelopen kalenderjaar. 
  • Akkoordverklaring van de bestuurder van de exameninstelling. 

Aanvraag versturen 

Je kunt de formulieren en documenten digitaal aanleveren via certificering@stlwerkt.nl. Vergeet niet de formulieren en documenten te ondertekenen. Met onze checklist kun je controleren of je aanvraag compleet is. 

Onze toetsing

Je aanvraag wordt op basis van de gestuurde informatie en een audit op locatie getoetst. Kiwa Nederland beoordeelt de aanvraag en brengt advies uit. De certificering is 3 jaar geldig. Naast de audit in het 1e jaar, vindt er in het 2e en het 3e jaar een tussentijdse toetsing plaats. 

Kosten certificering en subsidie 

De kosten voor de audit in het 1e jaar (onderdeel van de certificatie) zijn € 1.450. SOOB stelt € 750 subsidie beschikbaar voor de audit. De tussentijdse toetsingen in het 2e en 3e jaar kosten € 750 per keer. Voor de toetsingen in het 2e en 3e jaar geldt géén subsidie. 

Bezwaar en beroep 

Ben je het niet eens met een besluit over je aanvraag? Dan kun je als exameninstelling bezwaar maken. Ben je het vervolgens niet eens met de uitspraak na een bezwaarschrift? Dan kun je in beroep gaan. Lees in de Bezwaar- en beroepsprocedure welke stappen je kunt zetten en welke termijnen daarbij gelden. 

Richtlijnen communicatie 

Voor exameninstellingen hebben wij communicatierichtlijnen opgesteld. Hiermee willen wij misverstanden en onduidelijkheid over de examens voorkomen. Wij vragen je nadrukkelijk deze richtlijnen te volgen. Download de richtlijnen voor communicatie

Subsidie ontwikkeling nieuw examen 

Ga je aan de slag met het ontwikkelen van examinering? Die inspanning waarderen wij zeer! Om je erbij te helpen stellen we een subsidie beschikbaar. Bij de ‘veelgestelde vragen’ lees je meer over onze subsidieregeling voor examens. Ook de procedure voor je aanvraag tref je daar aan. 

Veelgestelde vragen

Contact met onze binnendienstcollega's van STL

Meer weten?

Stel je vragen aan onze adviseurs. We helpen je graag!

Bel: 088 - 2596111

We zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?