Arbocatalogus / Distributievervoer

Borging lading in wagen

 • Arbocatalogus

  Aanschaf borgmiddelen

  Drie sterren: voorkomen van het risico

  Bij aanschaf van spanbanden met ratel wordt rekening gehouden met:

  • Het gewicht van de ratel, de lengte van de hendel, de kracht die het kost om de spanbanden aan te trekken en de trek- of duwrichting (fysieke belasting).
  • De trekkracht van de spanband in relatie tot de werksituatie (veiligheid).
  • De noodzaak om de voorspankracht geleidelijk vrij te geven door middel van een ABS ratel (veiligheid).
  Bij aanschaf van een borgstang wordt rekening gehouden met:
  • De kracht die nodig is om de veer in te drukken (fysieke belasting).
  • Een eventuele drwasstang om met de voert de veer in te duwen bij verticale bevestiging (fysieke belasting).
  • De kracht van de borgstang in relatie tot de werksituatie (veiligheid).
 • Arbocatalogus

  Inspectie borgmiddelen

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De chauffeur controleert geregeld de spanbanden en borgstangen op zichtbare gebreken.
   

 • Arbocatalogus

  Onderhoud borgmiddelen

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Controle en onderhoud van spanbanden of borgstangen vinden plaats volgens de onderhoudsvoorschriften van de fabrikant. Het is gebruikelijk dit 1x per jaar uit te voeren. Controle en onderhoud voorkomt onnodige fsyieke belasting van de chauffeur en voorkomt dat de lading gaat schuiven tijdens het rijden door het los raken van spanbanden en borgstangen.

 • Arbocatalogus

  Voorlichting, instructie en toezicht

  Een ster: beschermen tegen gevolgen risico

  De werkgever informeert de werknemers over het werken met borgstangen en spanbanden en geeft instructies hoe hiermee in de praktijk om te gaan. Hij houdt toezicht op de naleving hiervan. De werknemer zorgt, naar vermogen, in zijn doen en laten tijdens het werk voor zijn eigen veiligheid en gezondheid, die van collega’s en van anderen.
   

Contact met onze binnendienstcollega's van STL

Vragen over de arbocatalogus?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?