Arbocatalogus / Distributievervoer

Rolcontainer dolly rolly

 • Arbocatalogus

  Benodigde kracht

  Drie sterren: voorkomen van het risico

  De kracht voor het op gang brengen van een rolcontainer wordt beperkt tot 30 kilogram en voor het op gang houden 20 kilogram. Bij incidenteel verplaatsen van een rolcontainer wordt een startkracht van 50 kilogram niet overschreden. Worden deze krachten overschreden, dan worden hulpmiddelen ingezet.
   

 • Arbocatalogus

  Nader onderzoek

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Er is onderzoek verricht naar de trek- en duwkrachten tijdens het gebruik van rolcontainers gerelateerd aan de beladingsgraad en de ondergrond. Dit heeft geleid tot een aangepast schema waarin de vraag beantwoord wordt of de rolcontainer het juiste hulpmiddel is.

  Brochure Gezond werken met rolcontainers
   

 • Arbocatalogus

  Voorlichting, instructie en toezicht

  Een ster: beschermen tegen gevolgen risico

  De werkgever informeert de werknemers over het werken met rolcontainers en geeft instructies hoe hiermee in de praktijk om te gaan. Hij houdt toezicht op de naleving hiervan. De werknemer zorgt, naar vermogen, in zijn doen en laten tijdens het werk voor zijn eigen veiligheid en gezondheid, die van collega’s en van anderen.

  Het rustig op gang brengen van de rolcontainer is essentieel om de trek- en duwkrachten te beïnvloeden. Dit is een onderdeel van de voorlichting en instructie.

Contact met onze binnendienstcollega's van STL

Vragen over de arbocatalogus?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?