Arbocatalogus / Distributievervoer

Witgoed/meubels bezorgen

Onderwerpen op deze pagina

 • Oplossingenboek

  Afspraken met opdrachtgever

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Met de opdrachtgever worden afspraken gemaakt of het witgoed en de meubels afgeleverd worden tot de voordeur of dat deze op de definitieve plaats (in huis) gezet worden.  Voor extreem zware goederen of goederen met een incourante maat worden afspraken gemaakt tot waar de goederen afgeleverd worden. Een voorbeeld is dat een Amerikaanse koelkast niet een (draai) trap op gedragen wordt. Een ander voorbeeld zijn afspraken over de afleveringen in portiekwoningen of flatgebouwen zonder lift.
   

 • Oplossingenboek

  Afspraken ongewenste situaties

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Er zijn afspraken gemaakt in welke situaties de chauffeur/bezorger kan weigeren de goederen af te leveren. Een voorbeeld is dat een groot fornuis afgeleverd dient te worden bij een portiekwoning, terwijl van te voren niet bekend was dat het afleveradres een portiekwoning betreft.
   

 • Oplossingenboek

  Hulpmiddelen

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Met de inzet van hulpmiddelen neemt de fysieke belasting van de bezorger/chauffeur af.
   

 • Oplossingenboek

  Informatie vooraf

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Voor er met de werkzaamheden begonnen wordt, is het van belang informatie te hebben over de afleveradressen en de af te leveren goederen. Wordt er bezorgd tot de voordeur op wordt het apparaat/meubel op zijn plaats in huis gezet. Moet de wasmachine de trap op gedragen worden en zo ja hoeveel trappen en zijn het draaitrappen? Enzovoort.

   
  De informatie maakt het mogelijk om met de planning van de ritten rekening te houden met de benodigde fysieke belasting. En het maakt het mogelijk om vooraf te bepalen welke hulpmiddelen ingezet kunnen worden.
   
 • Oplossingenboek

  Training gebruik hulpmiddelen

  Een ster: beschermen tegen gevolgen risico

  De medewerkers worden periodiek getraind in het gebruik van de hulpmiddelen.
   

 • Oplossingenboek

  Voorlichting, instructie en toezicht

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De werkgever informeert de werknemers over de fysieke belasting bij het bezorgen van meubels/witgoed aan huis en geeft instructies hoe hiermee in de praktijk om te gaan. Hij houdt toezicht op de naleving hiervan. De werknemer zorgt, naar vermogen, in zijn doen en laten tijdens het werk voor zijn eigen veiligheid en gezondheid, die van collega’s en van anderen.
   

Contact met onze binnendienstcollega's van STL

Vragen over de arbocatalogus?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via: