Arbocatalogus / Kiepauto's

Aanrijdgevaar

 • Arbocatalogus

  Afspraken werkgever en opdrachtgever

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De werkgever maakt afspraken met de opdrachtgever over werken in veilige werkvakken langs de openbare weg. Als de chauffeur de werksituatie onveilig beoordeelt, treedt hij in overleg met de verantwoordelijke voor de verkeersmaatregelen. Samen wordt een oplossing gezocht. Wordt de onveilige situatie niet opgelost, overlegt de chauffeur met zijn werkgever.

 • Arbocatalogus

  Afzetten weg

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Als de losplaats gevaar oplevert voor de chauffeur, zet hij deze af. De chauffeur volgt de werkinstructie van de werkgever op. De werkgever zorgt voor middelen om de weg af te zetten.
   

 • Arbocatalogus

  Gebruiken alarmsignalering

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De chauffeur gebruikt bij het lossen op de openbare weg de alarmsignalering.
   

 • Arbocatalogus

  Persoonlijke beschermingsmiddelen

  Een ster: beschermen tegen gevolgen risico

  De werkgever verstrekt de chauffeurs zichtbaarheidskleding.
   

 • Arbocatalogus

  Werkinstructie openbare weg

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Bij werk langs de openbare weg of op een bouwplaats  werkt de chauffeur volgens een werkinstructie. Deze is opgesteld door de werkgever.

Contact met onze binnendienstcollega's van STL

Vragen over de arbocatalogus?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?