Arbocatalogus / Onderhoudswerkplaats

Arbeidsmiddelen en vaste installaties

Onderwerpen op deze pagina

 • Arbocatalogus

  CE markering

  Drie sterren: voorkomen van het risico

  Elke arbeidsmiddel is voorzien van een CE markering volgens de Machinerichtlijn met een Nederlandstalige gebruikershandleiding.
   

 • Arbocatalogus

  Controle

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Voor het gebruik wordt arbeidsmiddelen en vaste installaties gecontroleerd op zichtbare gebreken en wordt nagegaan of de keuringstermijn verstreken is.
   

 • Arbocatalogus

  Keuringen

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Bepaalde arbeidsmiddelen en vaste installaties worden periodiek gekeurd; bijvoorbeeld de hefbrug, elektrisch gereedschap, elektrische installaties en machines. De keuring wordt uitgevoerd door een bevoegd of gecertificeerde deskundige. Dit is afhankelijk van wettelijke bepalingen; bijvoorbeeld een hijsketting wordt gekeurd door een gecertificeerde deskundige en het elektrisch handgereedschap door een bevoegd persoon. De datum van de laatste keuring of de datum van herkeuring is zichtbaar aangebracht op het arbeidsmiddel.

  Deze tipkaart is onderdeel van het oplossingenboek.
  Tipkaart Onderhoudsput

 • Arbocatalogus

  Onderhoud

  Een ster: beschermen tegen gevolgen risico

  Controle en onderhoud van de veiligheidssystemen van de arbeidsmiddelen  en de vaste installaties vinden plaats volgens de onderhoudsvoorschriften van de fabrikant. Het is gebruikelijk dit minimaal 1x per jaar uit te voeren tenzij anders aangegeven in de gebruikershandleiding of in de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).
   

Contact met onze binnendienstcollega's van STL

Vragen over de arbocatalogus?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via: