Arbocatalogus / Onderhoudswerkplaats

Gevaarlijke stoffen

 • Arbocatalogus

  Andere of minder gevaarlijke stoffen

  Drie sterren: voorkomen van het risico

  Om blootstelling aan gevaarlijke stoffen te voorkomen:

  • Alternatieve stoffen gebruiken die dezelfde eigenschappen hebben (navragen bij leverancier).
 • Arbocatalogus

  Nanodeeltjes

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Door nanodeeltjes worden bijvoorbeeld autolakken krasbestendig, zelfherstellend en vuilafstotend. Maar nanotechnologie wordt niet alleen gebruikt bij de lakken maar ook bijvoorbeeld bij de autobekleding. Over het gebruik van nanodeeltjes en de mogelijke gezondheidsschade bestaat nog veel onduidelijkheid.
   

 • Arbocatalogus

  Opslag van gevaarlijke stoffen

  Een ster: beschermen tegen gevolgen risico

  Om brand en explosies te voorkomen:

  • Opvolgen van de adviezen uit het veiligheidsblad (gescheiden of bij elkaar bewaren, maatregelen bij calamiteiten).
  • De hoeveelheid gevaarlijke stoffen in verpakkinggrootte en aantallen tot het minimum beperken.
  • Brandbare stoffen opslaan in een brandvrije kast, met een lekbak met een opvangcapaciteit van tenminste 10% van de totale opgeslagen vloeistoffen.
  • Gevaarlijke vloeistoffen in of boven een lekbak plaatsen of zorgen voor een vloeistofdichte vloer.
  • De acetyleen-/zuurstofkar na gebruik bij een buitendeur plaatsen, zodat deze bij een calamiteit naar buiten gereden kan worden.


   

 • Arbocatalogus

  Opvolgen veiligheidsblad

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Om blootstelling aan gevaarlijke stoffen te beperken:

  • Opvolgen van de adviezen uit het veiligheidsblad van de gevaarlijke stof over de opslag, het gebruik, de technische voorzieningen van de werkplek en de persoonlijke beschermingsmiddelen. Eventueel een deskundige raadplegen voor het vertalen naar de eigen praktijk.
  • Goede, op de situatie toegesneden werkvoorschriften opstellen voor de gebruikers. 
  • Gebodsborden plaatsen op de werkplekken waar het toepassing is.
 • Arbocatalogus

  Persoonlijke beschermingsmiddelen

  Een ster: beschermen tegen gevolgen risico

  Beschikbaar stellen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen voor het reguliere werk en bij calamiteiten (volgens veiligheidsblad) en erop toezien dat deze gebruikt worden.

Contact met onze binnendienstcollega's van STL

Vragen over de arbocatalogus?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?