Arbocatalogus / Onderhoudswerkplaats

Trillingen

Onderwerpen op deze pagina

 • Arbocatalogus

  Onderhoud gereedschap

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Om trillingen te voorkomen en de blootstelling te beperken:

  • Vervangen van handgereedschap als de opgegeven trillingswaarde hoger is dan 5 m/sec2.
  • Tijdig vervangen van doorwerken met versleten slijpschijven.
  • Handgereedschap regelmatig controleren op handbeugels, versleten lagers en onbalans. Repareren over vervangen als trillingswaarde hoger wordt dan 5 m/sec2.
 • Arbocatalogus

  Persoonlijke beschermingsmiddelen

  Een ster: beschermen tegen gevolgen risico

  Beschikbaar stellen van trillingabsorberende handschoenen.
   

 • Arbocatalogus

  Voorlichting, instructie en toezicht

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De werkgever informeert de werknemers over het arbeidsrisico en geeft instructies hoe hiermee in de praktijk om te gaan. Hij houdt toezicht op de naleving hiervan. De werknemer zorgt, naar vermogen, in zijn doen en laten tijdens het werk voor zijn eigen veiligheid en gezondheid, die van collega’s en van anderen.
   

Contact met onze binnendienstcollega's van STL

Vragen over de arbocatalogus?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via: