Arbocatalogus / Sierteeltvervoer

Laadklep

Onderwerpen op deze pagina

 • Oplossingenboek

  CE Markering

  Drie sterren: voorkomen van het risico

  Elke laadklep is geschikt voor de beoogde werksituatie en voorzien van een CE markering volgens de Machinerichtlijn met een Nederlandstalige gebruikershandleiding.
   

 • Oplossingenboek

  Onderhoud

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Controle en onderhoud van de veiligheidssystemen van de laadklep vinden plaats volgens de onderhoudsvoorschriften van de fabrikant. Het is gebruikelijk dit minimaal 1 x per jaar uit te voeren tenzij anders aangegeven in de gebruikershandleiding of in de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).
  Voor de laadklep betreft het minimaal de volgende onderdelen:

  • Controle maximaal hefvermogen laadklep
  • Elektrische veiligheid
  • Hydraulische veiligheid
  • Slangkwaliteit
  • Noodstop
  • Bedieningsmechanisme
 • Oplossingenboek

  Voorlichting, instructie en toezicht

  Een ster: beschermen tegen gevolgen risico

  De werkgever informeert de werknemers over het veilig gebruik van de laadklep en geeft instructies hoe hiermee in de praktijk om te gaan. Hij houdt toezicht op de naleving hiervan. De werknemer zorgt, naar vermogen, in zijn doen en laten tijdens het werk voor zijn eigen veiligheid en gezondheid, die van collega’s en van anderen.
   

Contact met onze binnendienstcollega's van STL

Vragen over de arbocatalogus?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via: