Arbocatalogus / Sierteeltvervoer

Wisselende weersomstandigheden

 • Arbocatalogus

  Persoonlijke beschermingsmiddelen

  Een ster: beschermen tegen gevolgen risico

  Elke chauffeur beschikt over winter- en regenkleding. Daarmee kan worden doorgewerkt zonder het gevaar van afkoeling door wind, regen en kou.
   

 • Arbocatalogus

  Voorlichting, instructie en toezicht

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De werkgever informeert de werknemers over het werken in wisselende weersomstandigheden en geeft instructies hoe hiermee in de praktijk om te gaan. Hij houdt toezicht op de naleving hiervan. De werknemer zorgt, naar vermogen, in zijn doen en laten tijdens het werk voor zijn eigen veiligheid en gezondheid, die van collega’s en van anderen.
   

Contact met onze binnendienstcollega's van STL

Vragen over de arbocatalogus?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?