Arbocatalogus / Tank-silovervoer

Lawaai pompinstallaties op laad- en losplaatsen

Onderwerpen op deze pagina

  • Oplossingenboek

    Gehoorbescherming

    Een ster: beschermen tegen gevolgen risico

    Bij een geluidsniveau van 80 dB(A) stelt de werkgever gehoorbescherming beschikbaar en vervangt deze indien nodig. Het gebruik van de gehoorbescherming is verplicht boven een geluidsniveau van 85 dB(A) en wordt aanbevolen bij een geleuidsniveau tussen de 80 en 85 d B(A). De demping van de gehoorbescherming dient dusdanig te zijn dat het geluidsniveau in de gehoorgang de 80 dB(A) niet overschrijdt.
     

  • Oplossingenboek

    Vaststellen geluidsniveau

    Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

    De werkgever vraagt aan de beheerder van de laad- en losplaatsen wat het geluidsniveau is van de aanwezige pompinstallaties tijdens het laden en lossen. Daarna wordt bepaald wat de tijdsduur is dat de chauffeur blootgesteld wordt aan het geluid en op welke afstand dit van de pompinstallatie plaats vindt. Op basis hiervan wordt een correctiefactor toegepast om de dagdosis te bepalen.
     

  • Oplossingenboek

    Voorlichting, instructie en toezicht

    Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

    De werkgever licht de werknemers in over:

    • Schadelijk geluid.
    • De gevolgen van blootstelling aan schadelijk geluid. 
    • De signalen van (beginnende) gehoorbeschadiging.
    • De blootstelling aan geluid van de pompinstallatie. 
    • De maatregelen die hij getroffen heeft.
    • Welke gehoorbescherming beschikbaar is.
    • De voor- en nadelen van de diverse soorten.
    • Wanneer wat gebruikt dient te worden en op welke manier.
    • Bijdrage van het geluid uit de omgeving (bijvoorbeeld op de laad- en losplaatsen).
    • Het arbeidsgezondheidskundig onderzoek om (vroegtijdig) gehoorbeschadiging op te sporen.
    Tenslotte houdt de werkgever toezicht op het gebruik van de gehoorbescherming.
Contact met onze binnendienstcollega's van STL

Vragen over de arbocatalogus?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via: