Arbocatalogus / Tank-silovervoer

Veiligheid algemeen laad- en losplaatsen

 • Oplossingenboek

  Werkinstructies

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Voor elke laad- en losplaats zijn door de werkgever werkinstructies opgesteld, zodat de chauffeur op de hoogte is van de specifieke kenmerken van elke los- en laadplaats en hoe hij dient te handelen. De werkgever houdt toezicht op de naleving van de werkinstructies.

   
  Indien de chauffeur ervaart dat op het laad- en losterrein de veiligheid en gezondheid van hem zelf, collega’s of anderen in gevaar zijn of komen, dan meldt hij dit direct bij de locatieleider van het laad- en lospunt. Wordt er niet tot een oplossing gekomen, dan meldt hij dit direct bij zijn werkgever. De werkgever overlegt verder met de locatieleider.
Contact met onze binnendienstcollega's van STL

Vragen over de arbocatalogus?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via: