Arbocatalogus / Vrachtwagencabine (bestaande auto)

Voorlichting, instructie en toezicht

 • Arbocatalogus

  Voorlichting, instructie en toezicht

  De werkgever creëert de voorwaarden voor het veilig en gezond werken en de werknemer maakt gebruik van deze mogelijkheden. Hiervoor brengt de werkgever de werknemer op de hoogte van het, arbeidsrisico de mogelijke gevolgen hiervan en geeft instructies hoe hiermee om te gaan in de dagelijkse praktijk.

  De werkgever houdt toezicht op het naleven van deze instructies. Mogelijkheden zijn o.a. het werkoverleg, functioneringsgesprekken en steekproefsgewijze controle op de werkplek.
  Indien een werknemer zich niet houdt aan de instructies neemt de werkgever maatregelen. Deze staan in verhouding tot het mogelijke gevaar voor personen en omgeving door het niet nakomen van de werkinstructies. De maatregel kan variëren van een waarschuwing (mondeling of schriftelijk) tot een sanctie (boete en zelfs in het uiterste geval ontslag). Het doel en de werkwijze rondom het nemen van deze maatregelen zijn vooraf in samenspraak tussen werkgever en werknemer (of diens vertegenwoordiging) vastgesteld.

  De werknemer zorgt, naar vermogen, in zijn doen en laten tijdens het werk voor zijn eigen veiligheid en gezondheid, die van collega’s en van anderen. Naar vermogen wil zeggen in overeenstemming met zijn opleiding en de door de werkgever gegeven werkinstructies. Indien de veiligheid en gezondheid van hem zelf, collega’s of anderen in gevaar komen, meldt hij dit direct bij de werkgever. Samen wordt gezocht naar een oplossing.
Contact met onze binnendienstcollega's van STL

Vragen over de arbocatalogus?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?