Arbocatalogus / Warehouse-Distributiecentrum-Magazijn

Acculaadstation

 • Arbocatalogus

  Aanrijdgevaar

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Het acculaadstation wordt afgeschermd met aanrijdbeschermers en op de vloer is belijning aanwezig.
   

 • Arbocatalogus

  Andere werkzaamheden

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Andere werkzaamheden in de ruimte van het acculaadstation zijn verboden. Opslag van materialen zijn minstens 5 meter verwijderd van de dichtstbijzijnde lader.
   

 • Arbocatalogus

  Aparte ruimte voor acculaadstation

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Een acculaadstation staat in een aparte ruimte als niet voldaan is aan een aantal voorwaarden.
   

 • Arbocatalogus

  Elektrische installatie 1

  Drie sterren: voorkomen van het risico

  De elektrische installatie:

  • Heeft voldoende vermogen voor de gevraagde capaciteit van opladen
  • Is geinstalleerddoor een erkende installateur
  • Een Explosie Veiligheids Document (EVD)
 • Arbocatalogus

  Elektrische installatie 2

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De elektrische installatie wordt periodiek gekeurd. Het onderhoud wordt uitgevoerd door een deskundig en daartoe bevoegd persoon.
   

 • Arbocatalogus

  Fysieke belasting

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Tilhulpmiddelen worden gebruikt indien de accu’s zwaarder zijn dan 23 kilogram.
   

 • Arbocatalogus

  Laadkabels

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De laadkabels:

  • Zijn voldoende lang
  • Worden periodiek gecontroleerd op gebreken
  • Liggen niet op de grond als ze niet gebruikt worden maar hangen bijvoorbeeld in ophangbeugel


   

 • Arbocatalogus

  Onderhoud aan accu's

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Bij onderhoud aan accu’s (bijvoorbeeld het bijvullen van gedemineraliseerd water of werken met elektrolyt):

  • Zijn in de directe omgeving absorptiemiddelen en natrium carbonaat aanwezig. Natrium carbonaat neutraliseert het accuzuur.
  • Worden de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt: voorschot, gelaatsmasker en rubberen handschoenen.
  • Zijn een douche en oogdouche zijn goed bereikbaar, dicht bij gebruikelijke onderhoudsplaats aanwezig. Als 1e hulpmiddel kan er ook gebruik worden gemaakt van oogspoelflessen. Zorg voor periodieke verversing van de spoelvloeistof en voldoende voorraad. Alleen het plaatsen van een oogspoelfles is niet afdoende omdat er een mogelijkheid moet zijn om beide ogen langdurig te spoelen. Dit is niet mogelijk met een oogspoelfles.
   Daarbij wordt het volgende in acht genomen:
   • De nooddouche is aangesloten op het waterleidingnet (de capaciteit bedraagt minimaal 80 l/min).
   • Voor oogspoelvoorziening geldt dat ze doelmatig moet zijn en dat, afhankelijk van de situatie gebruik kan worden gemaakt van een op de waterleiding aangesloten oogdouche. In het algemeen is een oogspoelvoorziening doelmatig indien:
    • deze voldoende snel bereikbaar is in geval van een ongeval
    • deze eenvoudig bedienbaar is
    • zo nodig beide ogen voldoende lang gespoeld kunnen worden
    • de ogen zodanig kunnen worden gespoeld dat deze wel snel worden gereinigd, maar niet worden beschadigd.
  • Zijn de wanden van accuzuurcontainer dubbel uitgevoerd of de container is in een opvangbak geplaatst.
  • Is de vloer van de accuruimte, in verband met morsen van accuzuur, vloeistofdicht en enigszins aflopend. Op het laagste punt van de laadruimte is een zuurdichte afvalput voorzien met een minimale inhoud van 0,25 m³, die periodiek geleegd wordt.
 • Arbocatalogus

  Toegang

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Alleen voor die personen die de laadkabels aan- en afkoppelen en onderhoud- en/of installatiewerkzaamheden verrichten.
   

 • Arbocatalogus

  Ventilatie

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Er is minimaal een dampafzuiging op de accubatterij of een mechanische ruimte ventilatie. Dampafzuiging op de accubatterij wordt geplaatst door een deskundig bedrijf.
   

 • Arbocatalogus

  Verbod open vuur en roken

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  In de acculaadruimte geldt een verbod voor open vuur en roken. Dit wordt door middel van gestandaardiseerde pictogrammen aangegeven.
   

Contact met onze binnendienstcollega's van STL

Vragen over de arbocatalogus?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?