Arbocatalogus / Warehouse-Distributiecentrum-Magazijn

Geluid

 • Arbocatalogus

  Aanschaf arbeidsmiddelen

  Drie sterren: voorkomen van het risico

  Houd bij de aanschaf van arbeidsmiddelen rekening met een zo laag mogelijke geluidsproductie en dat het totale geluidsniveau van alle arbeidsmiddelen samen in de ruimte onder de 80 dB(A) blijft.
   

 • Arbocatalogus

  Bouw magazijn

  Drie sterren: voorkomen van het risico

  Houd bij de bouw van een magazijn rekening met geluidsabsorberende voorzieningen als werkzaamheden en/of handelingen worden verwacht waarbij geluid vrijkomt.
   

 • Arbocatalogus

  Gehoorbescherming

  Een ster: beschermen tegen gevolgen risico

  Stel geschikte gehoorbescherming beschikbaar voor de werknemers die in het “lawaai-“gebied werkzaam zijn en die dit gebied betreden.
   

 • Arbocatalogus

  Onderzoek

  Drie sterren: voorkomen van het risico

  Onderzoek de mogelijkheid tot alternatieve werkmethode die leiden tot minder blootstelling aan lawaai.
   

 • Arbocatalogus

  Periodieke controle

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Goed onderhoud voorkomt onnodige geluidstoename. Hiermee wordt voortijdige slijtage voorkomen. Loskomende onderdelen moeten worden vastgezet; dat voorkomt een onnodige geluidstoename.

  Controleer periodiek de goede staat en juiste werking (door geluidsmetingen) van de geluidsabsorberende voorzieningen van de arbeidsmiddelen, de goede staat van de geluidsabsorberende voorzieningen van de ruimte en of de werkzaamheden worden uitgevoerd zoals afgesproken en waarbij zo weinig mogelijk geluid wordt geproduceerd.

  Beperk de duur en intensiteit van de blootstelling aan lawaai.
   

 • Arbocatalogus

  Pictogrammen

  Een ster: beschermen tegen gevolgen risico

  Plaats pictogrammen voor het dragen van gehoorbescherming bij het betreden van de gebieden waar dit verplicht is.
   

 • Arbocatalogus

  Vaststellen of maatregelen gewenst of noodzakelijk zijn

  Drie sterren: voorkomen van het risico

  In het kader van geluidsblootstelling dient er geïnventariseerd en geëvalueerd (RI&E) te worden: aard, mate en duur van blootstelling. Op basis van uitkomsten, dienen passende maatregelen te worden genomen.
  Wanneer op een normale toon converseren mogelijk is en men zonder stemverheffing op 1 meter afstand verstaanbaar is, kan men uitgaan van een geluidsniveau van minder dan 80 dB(A) en is een geluidsmeting niet nodig. Moet men spreken met stemverheffing op 1 meter afstand dan bestaat de kans op gehoorschade en dienen geluidsmetingen uitgevoerd te worden. Het eindresultaat van een geluidsmeting is gebaseerd op een dagdosis van 8 uur een arbeidsleven lang. Er kan op functieniveau gemeten worden of op werkplekniveau.
  De kans op gehoorschade door lawaai of schadelijk geluid wordt voorkomen of gereduceerd door de volgende maatregelen.

 • Arbocatalogus

  Werkschema

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Hanteer passende werkschema’s met andersoortige werkzaamheden.

 • Arbocatalogus

  Werkzaamheden

  Drie sterren: voorkomen van het risico

  Zorg dat werkzaamheden met zo min mogelijk geluidsproductie kunnen worden uitgevoerd. Plaats verder de werkzaamheden die geluid produceren bij elkaar en (af)gescheiden van de overige ''stille'' werkplekken.
   

Contact met onze binnendienstcollega's van STL

Vragen over de arbocatalogus?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?