Arbocatalogus / Warehouse-Distributiecentrum-Magazijn

Handpallettruck

 • Arbocatalogus

  Benodigde kracht

  Drie sterren: voorkomen van het risico

  De kracht voor het op gang brengen van een handpallettruck wordt beperkt tot 30 kilogram en voor het op gang houden 20 kilogram. Bij incidenteel verplaatsen van een pallet met een handpallettruck wordt een startkracht van 50 kilogram niet overschreden.
   

 • Arbocatalogus

  Drempels en opstakels

  Drie sterren: voorkomen van het risico

  Drempels en obstakels worden vermeden; zijn ze toch aanwezig dan worden drempelplaten gebruikt.
   

 • Arbocatalogus

  Loopafstand

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De loopafstand wordt zo veel mogelijk beperkt.
   

 • Arbocatalogus

  Nader onderzoek

  Drie sterren: voorkomen van het risico

  Gedurende de looptijd van de Arbocatalogus wordt nader onderzoek verricht om een richtlijn op te stellen voor de keuze van een handpallettruck of een ander transportmiddel gerelateerd aan de beladingsgraad en de ondergrond zowel voor het gebruik in een warehouse/distributiecentrum/magazijn als voor het gebruik in het distributievervoer.
   

 • Arbocatalogus

  Voorlichting, instructie en toezicht

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Instructiekaart handpallettruck

  De werkgever informeert de werknemers over het arbeidsrisico en geeft instructies hoe hiermee in de praktijk om te gaan. Hij houdt toezicht op de naleving hiervan. De werknemer zorgt, naar vermogen, in zijn doen en laten tijdens het werk voor zijn eigen veiligheid en gezondheid, die van collega’s en van anderen.
   

Contact met onze binnendienstcollega's van STL

Vragen over de arbocatalogus?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?