Arbocatalogus / Warehouse-Distributiecentrum-Magazijn

Heftafel/schaartafel

Onderwerpen op deze pagina

 • Arbocatalogus

  CE markering

  Drie sterren: voorkomen van het risico

  Elke heftafel is voorzien van een CE markering volgens de Machinerichtlijn met een Nederlandstalige gebruikershandleiding.

 • Arbocatalogus

  Draaggewicht

  Drie sterren: voorkomen van het risico

  Het maximale veilig draaggewicht moet zijn aangegeven.

 • Arbocatalogus

  Onderhoud

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Elke tafel dient na plaatsing met ingebruiknamekeuring, binnen 12 maanden en zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, gekeurd te worden en bij blootstelling van extreme omstandigheden, door een hiervoor gecertificeerd bedrijf. De herkeurdatum dient zichtbaar te zijn aangegeven en schriftelijke bewijsstukken van de uitgevoerde keuringen dienen op de arbeidsplaats aanwezig te zijn. De keuringsinstantie moet tijdens de periodieke keuring aanvullend aan de normale keuringshandelingen vaststellen of de tafel veilig is voor zijn omgeving evenals voor personen die onderhoud en keuringen verrichten.
  De eigenaar van de tafel moet zorgen voor veilige werkomstandigheden voor de monteur voor inspectie en onderhoud en voor de keuringsdeskundige voor het verrichten van de keuring.
   

Contact met onze binnendienstcollega's van STL

Vragen over de arbocatalogus?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via: