Arbocatalogus / Warehouse-Distributiecentrum-Magazijn

Hijsinrichting

 • Arbocatalogus

  Aanzetten

  Een ster: beschermen tegen gevolgen risico

  Niet met de hand aanhaken of met de voet aanzetten van de strop en tegelijkertijd hijsen.
   

 • Arbocatalogus

  Bediening

  Een ster: beschermen tegen gevolgen risico

  Alleen geïnstrueerde en bevoegde personen mogen de hijsinrichtingen bedienen.
   

 • Arbocatalogus

  CE markering

  Drie sterren: voorkomen van het risico

  Elke hijsinrichting is voorzien van een CE markering volgens de Machinerichtlijn met een Nederlandstalige gebruikershandleiding en alle vereiste aanduidingen zoals maximale hijslast in relatie tot configuratie van het arbeidsmiddel, bediening, wel of niet hijsen van personen, pictogrammen en symbolen, markering van gevaarlijke punten (beknelling).

   

 • Arbocatalogus

  Deskundigheid

  Drie sterren: voorkomen van het risico

  Iedere medewerker dient over de noodzakelijke deskundigheid te beschikken. 

 • Arbocatalogus

  Hijsen boven personen

  Een ster: beschermen tegen gevolgen risico

  Het hijsgebied wordt gemarkeerd of afgezet. Er wordt niet gehesen boven of verplaatst over mensen.
   

 • Arbocatalogus

  Keuring

  Elke hijsinrichting dient voor ingebruikname geïnspecteerd te worden en binnen 12 maanden en zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, gekeurd te worden en bij blootstelling van extreme omstandigheden, door een hiervoor gecertificeerd bedrijf. De herkeurdatum dient zichtbaar te zijn aangegeven en schriftelijke bewijsstukken van de uitgevoerde keuringen dienen op de arbeidsplaats aanwezig te zijn. De keuringsinstantie moet tijdens de periodieke keuring aanvullend aan de normale keuringshandelingen vaststellen of de inrichting veilig is voor zijn omgeving evenals voor personen die onderhoud en keuringen verrichten.

  De eigenaar van de hijsinrichting moet zorgen voor veilige werkomstandigheden voor de monteur voor inspectie en onderhoud en voor de keuringsdeskundige voor het verrichten van de keuring.

  Tevens dient er een onderhoudsboek aanwezig te zijn waarin onderhoud en keuring wordt geregistreerd
   

 • Arbocatalogus

  Onderhoud

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Controle en onderhoud van de veiligheidssystemen vinden plaats volgens de onderhoudsvoorschriften van de fabrikant. Het is gebruikelijk dit minimaal 1 x per jaar uit te voeren tenzij anders aangegeven in de gebruikershandleiding of in de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).
   

 • Arbocatalogus

  Overlap hijsgebied

  Drie sterren: voorkomen van het risico

  Het werkgebied van een hijsinrichting overlapt niet het werkgebied van een andere hijsinrichting.
   

 • Arbocatalogus

  Overlap hijsgebied

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Indien er een overlap is in werkgebeid van twee of meerdere hijsinrichtingen wordt het overlapgebied bepaald. Toezicht wordt gehouden door een deskundig persoon die in contact staat met de bedieners van de hijsinrichtingen indien deze tegelijkertijd gebruikt worden.
   

Contact met onze binnendienstcollega's van STL

Vragen over de arbocatalogus?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?