Arbocatalogus / Warehouse-Distributiecentrum-Magazijn

Werkbak op reach- of heftruck

 • Arbocatalogus

  Verbod m.i.v. 01 juli 2020 op de inzet van een “werkbak” of “manbak” op een reach- of heftruck

  Een ster: beschermen tegen gevolgen risico

  Hoe was het voorheen
  In artikel 7.18 lid 4 van het Arbeidsomstandighedenbesluit staat dat in werkbakken die hiervoor niet bestemd zijn, geen personen mogen worden vervoerd. Maar door gebruik te maken van het artikel 7.23d van vóór 01 juli 2020 werd het vervoer van personen toch mogelijk. Als het namelijk maar enkele keren per jaar voorkwam en dan niet langer duurde dan maximaal 4 uur per keer, gold er een soort vrijstelling op het verbod. 

  Waar gaat het om
  De nieuwe maatregel 7.23d van het Arbobesluit betekent dat het niet meer is toegestaan mensen te laten werken in werkbakken bevestigd aan een hef- of reachtruck of hangend aan een (mobiele)hijskraan. Deze maatregel is genomen door de staatssecretaris en naar aanleiding van ongevallen. Zij gaat ervan uit dat de inzet van hoogwerkers en hefsteigers (arbeidsmiddelen ontworpen en bedoeld om personen veilig op hoogte te brengen) veiliger is.

  Wat betekent dit voor de logistieke omgeving
  Wanneer in de logistieke omgeving (loodsen/distributiecentra/warehouses) medewerkers op hoogte moeten worden gebracht om een taak uit te oefenen zal dit nu dus moeten plaatsvinden m.b.v. een hoogwerker, een schaarhoogwerker, of  een zgn. hoogwerker heftruck of zgn. man-up heftruck waarbij deze laatste is ingericht met een cabine die met de last mee omhoog gaat.
  Uiteraard dienen bij deze arbeidsmiddelen wel aanvullende voorzieningen te zijn aangebracht ter voorkoming dat de medewerker uit de cabine of bak kan vallen (o.a. hekwerken, harnasgordel kort aangelijnd e.d.) en zullen deze arbeidsmiddelen ook periodiek gekeurd moeten worden.

  Gebruik werkbak toch mogelijk?
  Inmiddels is de nieuwe maatregel 7.23d van kracht geworden. Daarmee is het in principe niet meer toegestaan een werkbak te gebruiken die aan een hefwerktuig hangt of is bevestigd. 
  Voor de kraanverhuur branche kunnen er zich situaties voordoen waarbij het onmogelijk is om uit te wijken naar een ander arbeidsmiddel, zoals een hoogwerker. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een klus waarbij bijvoorbeeld boven 25 meter moet worden gewerkt. Zulke hoogwerkers bestaan niet. In geval van een activiteit waarbij het onmogelijk is om met een geëigend arbeidsmiddel deze klus te klaren en er toch met een werkbak of werkplatform moet worden gewerkt kan er een ontheffing worden verleend.

  Werkplan, beoordeling en vooraf indienen van plannen bij Nederlandse Arbeidsinspectie verplicht
  Bij het verlenen van een ontheffing om toch te werken met een werkbak of werkplatform aan een kraan dient vooraleerst een werkplan te worden gemaakt en moet een gecertificeerde veiligheidskundige beoordelen of de uitvoering van de werkzaamheden veilig kan plaatsvinden.
  Dit werkplan en de beoordeling door de gecertificeerde veiligheidskundige dient uiterlijk 2 dagen voorafgaand aan de werkzaamheden te worden gemeld bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.

  Ontheffing voor logistiek?
  Gezien de hoogte van loodsen en warehouses (plafond en magazijnstellingen) valt niet te verwachten dat er belemmeringen zullen zijn om hoogwerkers, schaarhoogwerkers en/of man-up trucks hiervoor in te zetten. Met andere woorden in magazijnen, distributiecentra en warehouses zal in het vervolg bij het omhoog zetten van werknemers het gebruik van een werkbak aan een hef- reachtruck combinatie niet meer mogelijk zijn.

Contact met onze binnendienstcollega's van STL

Vragen over de arbocatalogus?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?