Arbocatalogus / Warehouse-Distributiecentrum-Magazijn

Werken met gevaarlijke stoffen

 • Arbocatalogus

  Arbeidsmiddelen

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Het ingezette arbeidsmiddel is geschikt voor de gevaarlijke stof en daarvoor CE gemarkeerd.
   

 • Arbocatalogus

  Geschikte ruimte

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De ruimte waar de activiteiten plaatsvinden is geschikt voor het uitvoeren van de bewerkingsactiviteiten.
   

 • Arbocatalogus

  Handelen bij calamiteit

  Een ster: beschermen tegen gevolgen risico

  Op basis van de opleiding zijn de werknemers getraind om bij storingen of calamiteiten de juiste handelingen uit te voeren om de installatie veilig te stellen.
   

 • Arbocatalogus

  Opleiding en instructie

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De werknemers hebben een specifieke opleiding en instructie ontvangen en zijn bevoegd om deze activiteiten uit te voeren.
   

 • Arbocatalogus

  Persoonlijke beschermingsmiddelen

  Een ster: beschermen tegen gevolgen risico

  Op basis van de aard en eigenschappen van de gevaarlijke stoffen beschikken de werknemers over de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.
   

 • Arbocatalogus

  Productielijn

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De ingezette productielijn van aan elkaar gekoppelde arbeidsmiddelen zijn geschikt voor de bewerkingsactiviteiten en daarvoor CE gemarkeerd.
   

 • Arbocatalogus

  Risico analyse

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Van de bewerkingsactiviteiten is een risico analyse uitgevoerd en worden op basis van de geconstateerde knelpunten maatregelen getroffen om de activiteiten veilig te laten verlopen en mogelijke calamiteiten te beheersen.
   

 • Arbocatalogus

  Voorlichting, instructie en toezicht

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De werkgever informeert de werknemers over het arbeidsrisico en geeft instructies hoe hiermee in de praktijk om te gaan. Hij houdt toezicht op de naleving hiervan. De werknemer zorgt, naar vermogen, in zijn doen en laten tijdens het werk voor zijn eigen veiligheid en gezondheid, die van collega’s en van anderen.
   

Contact met onze binnendienstcollega's van STL

Vragen over de arbocatalogus?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?