Arbocatalogus / Zeecontainervervoer

Gevaarlijke stoffen in tankcontainers

Onderwerpen op deze pagina

 • Arbocatalogus

  Aanwezigheid gevaarlijke stoffen

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De werkgever is vooraf de werkzaamheden op de hoogte van eventuele gevaarlijke stoffen. Op basis van de informatie vanuit de meldingsplicht van de opdrachtgever, nemen de werkgever en opdrachtgever samen maatregelen om de gevaarlijke stof veilig en gezond te transporteren.

 • Arbocatalogus

  Afspraken

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Er worden afspraken gemaakt tussen werkgever en werknemer hoe te handelen als er gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, zonder dat deze door de opdrachtgever gemeld zijn. En als de werknemer twijfelt of een niet gemelde stof mogelijk een gevaar met zich meebrengt.

 • Arbocatalogus

  Instrueren over procedures klant

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De werkgever zorgt dat de chauffeur bekend is met de procedures en het calamiteitenplan van de klant.
   

 • Arbocatalogus

  Persoonlijke beschermingsmiddelen

  Een ster: beschermen tegen gevolgen risico

  Indien de chauffeur in contact kan komen met gevaarlijke stoffen,  bijvoorbeeld bij het laden en lossen van chemicaliĆ«n bij tankcontainers, worden niet alleen de handschoenen en de veiligheidsschoenen aangepast, maar beschermen ook de kleding, oogbescherming en adembescherming de chauffeur tegen chemische risico’s. De specificatie van de noodzakelijke bescherming is terug te vinden op de gevarenkaart of veiligheidsinformatieblad (VIB) van de chemische stof en blijkend uit de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).
   

 • Arbocatalogus

  RI&E

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Men dient in de RI&E gevaarlijke stoffen te hebben opgenomen met daarin beschreven in welke situaties de werknemers te maken kunnen krijgen met vergifting. Welke enerzijds gericht is op preventief inventariseren.

 • Arbocatalogus

  Scholing chauffeur

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De werkgever zorgt ervoor dat de chauffeur voldoende is geschoold.
   

 • Arbocatalogus

  Volgen ADR-reglement

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De werkgever zorgt ervoor dat het transport verloopt volgens de van toepassing zijnde ADR-regeling.
   

 • Arbocatalogus

  Voorkomen blootstelling

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De werkgever voorkomt zoveel mogelijk dat de chauffeur wordt blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Indien toch blootstelling optreedt, worden de gevolgen daarvan zoveel mogelijk beperkt. 

Contact met onze binnendienstcollega's van STL

Vragen over de arbocatalogus?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via: