Oplossingenboek / Afvalstoffentransport

Werken met de autolaadkraan

 • Oplossingenboek

  CE markering

  Drie sterren: voorkomen van het risico

  De autolaadkraan is voorzien van een CE markering volgens de Machinerichtlijn met een Nederlandstalige gebruikershandleiding.
   

 • Oplossingenboek

  Gebruik hijsdiagram

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De chauffeur hanteert het hijsdiagram op de juiste wijze in relatie met het te hijsen gewicht en de verplaatsingsafstand.
   

 • Oplossingenboek

  Keuren en controleren kraan en hijsmiddelen

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico
  • De autolaadkraan dient voor ingebruikname geïnspecteerd te worden en binnen 12 maanden en zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, gekeurd te worden en bij blootstelling van extreme omstandigheden, door een hiervoor gecertificeerd bedrijf. De herkeurdatum dient zichtbaar te zijn aangegeven en schriftelijke bewijsstukken van de uitgevoerde keuringen dienen op bij de autolaadkraan aanwezig te zijn. De keuringsinstantie moet tijdens de periodieke keuring aanvullend aan de normale keuringshandelingen vaststellen of de inrichting veilig is voor zijn omgeving evenals voor personen die onderhoud en keuringen verrichten.
  • De eigenaar van de autolaadkraan moet zorgen voor veilige werkomstandigheden voor de monteur voor inspectie en onderhoud en voor de keuringsdeskundige voor het verrichten van de keuring.
  • Tevens dient er een onderhoudsboek/kraanboek aanwezig te zijn waarin onderhoud en keuring wordt geregistreerd.
  • De datum op de (her)keurstickervan de autolaadkraan mag niet verlopen zijn. Van de hijsmiddelen dient eveneens de (herkeursticker / -inslag gecontroelerd te worden op geldigheid. Daarnaast controleert de chauffeur zelf het hijsgereedschap op geschiktheid en zichtbare beschadigingen alvorens te laden en te lossen of te hijsen. Is een van deze drie factoren niet in orde, dan start de chauffeur niet met het werken met de autolaadkraan. Hij neemt terstond contact op met de werkgever om het probleem op te lossen. 


   

 • Oplossingenboek

  Ruimte rondom autolaadkraan

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Er is voldoende ruimte en de ondergrond is stevig genoeg om te stempelen. Als het laden een gevaar op kan leveren voor derden markeert de chauffeur de laadplaats of zet deze af met pilonnen.
   

 • Oplossingenboek

  Vaardigheden chauffeur

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De vaardigheden van de chauffeur zijn geborgd. Hij heeft een instructie ontvangen op basis van de gebruiksaanwijzing of door het certificaat van vakbekwaamheid (TCVT). Afhaneklijk van de werksituatie is het een of het ander vereist. Zowle de instructie als het certificaat wordt opgenomen in het persoonlijk dossier van de chauffeur.
   

Belangrijke mededeling

Tot 20 november 2023 stond op deze webpagina een goedgekeurde versie van de arbocatalogus Transport en Logistiek.

Er is momenteel geen versie van de Arbocatalogus op onze website, omdat er geen recente goedgekeurde versie beschikbaar is. De Arbocatalogus moet elke 6 jaar worden geëvalueerd en goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zonder goedgekeurde beheersmaatregelen moeten werkgevers nu zelf maatregelen bedenken die minimaal voldoen aan de doelvoorschriften uit de Arbowet.

Om oude beheersmaatregelen toch te kunnen gebruiken, hebben we ze verzameld in het oplossingenboek. Een aantal maatregelen vielen hier bij ons al onder, dus voor ons een logische keuze om dit nu weer te doen.

Ontwikkelingen

Werkgevers en werknemers gaan op een nieuwe manier aan de slag met de Arbocatalogus. Er worden nieuwe afspraken gemaakt over thema's, en hierover zijn nu gesprekken gaande. Zodra we meer weten over het eerste thema, wordt dit op de website vermeld.

Contact met medewerkers van STL

Vragen over het oplossingenboek?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?