Oplossingenboek / Beeldschermwerk

Werkomgeving

 • Oplossingenboek

  Concentratieverlies

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Als een werknemer regelmatig wordt afgeleid door bijvoorbeeld pratende of telefonerende collega’s en daardoor minder geconcentreerd kan werken, kunnen één of een combinatie van de volgende maatregelen uitkomst bieden:

  • Het gebruik van een headset 
  • Het gebruik van een stiltekamer
  • Het plaatsen van tussenwanden
  • Het aanpassen van de akoestiek van de ruimte
  • Het maken van onderlinge werkafspraken
 • Oplossingenboek

  Koude / tocht

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Als de werknemer regelmatig last heeft van koude of tocht, wordt nagegaan wat de oorzaak is en passende maatregelen genomen.
   

 • Oplossingenboek

  Printer / kopieermachine

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Het kopieerapparaat en de printer staan bij voorkeur niet in de werkruimte. Bij meer dan 5.000 prints per maand neemt de luchtkwaliteit naar verwachting af. Als de machines toch in de werkruimte geplaatst moeten worden, is voldoende luchtverversing noodzakelijk.
   

 • Oplossingenboek

  Verlichting

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De verlichting op een beeldschermwerkplek dient dusdanig te zijn dat de informatie op het scherm goed waarneembaar is, er geen grote contrasten zijn en geen schaduwvorming. 
   

 • Oplossingenboek

  Vloeroppervlakte

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De werkruimte bevat voldoende ruimte voor minimaal het bureau, de stoel, een kast en de benodigde doorgang.
   

 • Oplossingenboek

  Zon- en daglicht

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Door de positionering van het beeldscherm ten opzichte van het raam en door een helderheidswering wordt hinder van zon-en daglicht beperkt.
   

Belangrijke mededeling

Tot 20 november 2023 stond op deze webpagina een goedgekeurde versie van de arbocatalogus Transport en Logistiek.

Er is momenteel geen versie van de Arbocatalogus op onze website, omdat er geen recente goedgekeurde versie beschikbaar is. De Arbocatalogus moet elke 6 jaar worden geëvalueerd en goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zonder goedgekeurde beheersmaatregelen moeten werkgevers nu zelf maatregelen bedenken die minimaal voldoen aan de doelvoorschriften uit de Arbowet.

Om oude beheersmaatregelen toch te kunnen gebruiken, hebben we ze verzameld in het oplossingenboek. Een aantal maatregelen vielen hier bij ons al onder, dus voor ons een logische keuze om dit nu weer te doen.

Ontwikkelingen

Werkgevers en werknemers gaan op een nieuwe manier aan de slag met de Arbocatalogus. Er worden nieuwe afspraken gemaakt over thema's, en hierover zijn nu gesprekken gaande. Zodra we meer weten over het eerste thema, wordt dit op de website vermeld.

Contact met medewerkers van STL

Vragen over het oplossingenboek?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?