Oplossingenboek / Bouwmaterialenvervoer

Aanrijdgevaar

 • Oplossingenboek

  Aangeven route op de bouwplaats

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De route naar de losplaats wordt duidelijk aangegeven, zodat vrachtauto’s niet hoeven te manoeuvreren.
   

 • Oplossingenboek

  Bijzonderheden openbare weg

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Bij het lossen op de openbare weg gelden soms speciale voorschriften. Bijvoorbeeld wegafzettingen, verkeersaanwijzingen of een verkeersregelaar. De werkgever informeert de chauffeur hierover vooraf en verstrekt de voorwaarden en benodigde middelen.

  Indien de chauffeur zelf de weg afzet voor een veilig werkvak, handelt hij conform de werkinstructies van de werkgever. Deze instructie is gebaseerd op de algemeen geldende maatregelen om de veiligheid van de weggebruiker en van de chauffeur te waarborgen. De werkgever zorgt voor de middelen om de weg af te zetten.
   

 • Oplossingenboek

  Markeren van de losplaats

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De chauffeur lost op een gemarkeerde losplaats of markeert deze zelf, bijvoorbeeld met pionnen.
   

 • Oplossingenboek

  Signalering voertuig

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Bij het lossen gebruikt de chauffeur de waarschuwingslichten en/of eventuele zwaailichten van de auto.
   

 • Oplossingenboek

  Zicht op de losplaats

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De losplaats is voldoende verlicht.
   

 • Oplossingenboek

  Zichtbaarheidskleding

  Een ster: beschermen tegen gevolgen risico

  De werkgever verstrekt elke chauffeur zichtbaarheidskleding. De chauffeur draagt deze als hij lost.
   

Belangrijke mededeling

Tot 20 november 2023 stond op deze webpagina een goedgekeurde versie van de arbocatalogus Transport en Logistiek.

Er is momenteel geen versie van de Arbocatalogus op onze website, omdat er geen recente goedgekeurde versie beschikbaar is. De Arbocatalogus moet elke 6 jaar worden geëvalueerd en goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zonder goedgekeurde beheersmaatregelen moeten werkgevers nu zelf maatregelen bedenken die minimaal voldoen aan de doelvoorschriften uit de Arbowet.

Om oude beheersmaatregelen toch te kunnen gebruiken, hebben we ze verzameld in het oplossingenboek. Een aantal maatregelen vielen hier bij ons al onder, dus voor ons een logische keuze om dit nu weer te doen.

Ontwikkelingen

Werkgevers en werknemers gaan op een nieuwe manier aan de slag met de Arbocatalogus. Er worden nieuwe afspraken gemaakt over thema's, en hierover zijn nu gesprekken gaande. Zodra we meer weten over het eerste thema, wordt dit op de website vermeld.

Contact met medewerkers van STL

Vragen over het oplossingenboek?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?