Oplossingenboek / Bouwmaterialenvervoer

Schuivende lading bij openen zijklep

 • Oplossingenboek

  Controleren ladingzekering

  Drie sterren: voorkomen van het risico

  Als de verlader de lading heeft gezekerd, controleert de chauffeur deze voor vertrek. Bij afwijkingen regelt hij dit met de verlader. Komt de chauffeur er niet uit, dan overlegt hij met zijn werkgever. Die bespreekt met de verlader welke maatregelen getroffen moeten worden. 
   

 • Oplossingenboek

  Positie bij lossen

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Bij het openen van de klep staat de chauffeur naast de klep in plaats van ervoor. Het sluitmechanisme is hier op aangepast.
   

 • Oplossingenboek

  Zekeren van lading

  Drie sterren: voorkomen van het risico

  Als chauffeurs zelf lading zekeren, krijgen zij hierover een werkinstructie. Het zekeren van de lading voorkomt dat deze gaat schuiven waardoor de chauffeur bekneld kan raken.
   

Belangrijke mededeling

Tot 20 november 2023 stond op deze webpagina een goedgekeurde versie van de arbocatalogus Transport en Logistiek.

Er is momenteel geen versie van de Arbocatalogus op onze website, omdat er geen recente goedgekeurde versie beschikbaar is. De Arbocatalogus moet elke 6 jaar worden geƫvalueerd en goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zonder goedgekeurde beheersmaatregelen moeten werkgevers nu zelf maatregelen bedenken die minimaal voldoen aan de doelvoorschriften uit de Arbowet.

Om oude beheersmaatregelen toch te kunnen gebruiken, hebben we ze verzameld in het oplossingenboek. Een aantal maatregelen vielen hier bij ons al onder, dus voor ons een logische keuze om dit nu weer te doen.

Ontwikkelingen

Werkgevers en werknemers gaan op een nieuwe manier aan de slag met de Arbocatalogus. Er worden nieuwe afspraken gemaakt over thema's, en hierover zijn nu gesprekken gaande. Zodra we meer weten over het eerste thema, wordt dit op de website vermeld.

Contact met medewerkers van STL

Vragen over het oplossingenboek?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?