Oplossingenboek / Dieselmotoremissie binnenruimte

Het naar binnen en buiten rijden van vrachtauto’s, bestelbussen, (mobiele)kranen, sorteerkranen en shovels in een onderhoudswerkplaats

Onderwerpen op deze pagina

 • Oplossingenboek

  Situatie 1

  Drie sterren: voorkomen van het risico

  Omschrijving
  Voor een onderhoudsbeurt rijden vrachtauto’s, bestelbussen, (mobiele) kranen, sorteerkranen en shovels de onderhoudswerkplaats naar binnen, onderhoud vindt plaats en ze rijden daarna weer naar buiten. Een bezwarende factor is de koude start.
  Onder mobiele kraan wordt verstaan een mobiel hijswerktuig op een gekentekende onderwagen die is toegelaten tot de openbare weg. Sorteerkranen zijn de rups- wielvoertuigen voor grondwerk en sorteerwerk in de overslaghal.

  Situatie
  Diesel aangedreven voertuigen worden met behulp van andere hulpmiddelen in en uit de onderhoudswerkplaats gereden.
   
  Maatregelen
  Er zijn geen maatregelen gewenst.

 • Oplossingenboek

  Situatie 2a

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Omschrijving 
  Voor een onderhoudsbeurt rijden vrachtauto’s, bestelbussen, (mobiele) kranen, sorteerkranen en shovels de onderhoudswerkplaats naar binnen, onderhoud vindt plaats en ze rijden daarna weer naar buiten. Een bezwarende factor is de koude start.
  Onder mobiele kraan wordt verstaan een mobiel hijswerktuig op een gekentekende onderwagen die is toegelaten tot de openbare weg. Sorteerkranen zijn de rups- wielvoertuigen voor grondwerk en sorteerwerk in de overslaghal.

  Situatie

  Diesel aangedreven voertuigen rijden op eigen kracht de onderhoudswerkplaats in of uit.
  • Vrachtwagens, bestelbussen en mobiele kranen zijn voorzien van een motor vanaf Euro 6, of EEV-motor, of een motor met een effectief roetfilter met een filterreductie van tenminste 95% en een verzadiging alarm-indicator wanneer het filter verzadigd is.
  • Sorteerkranen en shovels met een motor vanaf Stage IIIB of een Tier 4 Interim motor zijn voorzien van een effectief roetfilter met een filterreductie van tenminste 95% en een verzadiging alarm-indicator wanneer het filter verzadigd is.
  • Er is een rechtstreekse afvoer van de uitlaatgassen door middel van een afvoerslang op de uitlaat. Deze wordt bevestigd voordat het voertuig naar binnen rijdt.

   
  Maatregelen
  Alle technische en organisatorische aanvullende maatregelen dienen genomen te worden.

 • Oplossingenboek

  Situatie 3

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Omschrijving 
  Voor een onderhoudsbeurt rijden vrachtauto’s, bestelbussen, (mobiele) kranen, sorteerkranen en shovels de onderhoudswerkplaats naar binnen, onderhoud vindt plaats en ze rijden daarna weer naar buiten. Een bezwarende factor is de koude start.
  Onder mobiele kraan wordt verstaan een mobiel hijswerktuig op een gekentekende onderwagen die is toegelaten tot de openbare weg. Sorteerkranen zijn de rups- wielvoertuigen voor grondwerk en sorteerwerk in de overslaghal.

  Situatie
  Diesel aangedreven voertuigen met een motor lager dan euro 6, lager dan Stage IIIB of lager dan Tier 4 Interim zonder effectief roetfilter of ontregelde motoren rijden op eigen kracht de onderhoudswerkplaats in en uit.
   
  Maatregelen

  • Er is een rechtstreekse afvoer van de uitlaatgassen door middel van een afvoerslang op de uitlaat.
  • De diesel aangedreven bestelbus, vrachtwagen, sorteerkraan of shovel wordt voorzien van een tijdelijke effectief roetfilter met een filterreductie van tenminste 95% en een verzadiging alarm-indicator wanneer het filter verzadigd is.
  Er dient één maatregel gekozen te worden uit de bovenstaande maatregelen.
  • Alle technische en organisatorische aanvullende maatregelen dienen genomen te worden.

Belangrijke mededeling

Tot 20 november 2023 stond op deze webpagina een goedgekeurde versie van de arbocatalogus Transport en Logistiek.

Er is momenteel geen versie van de Arbocatalogus op onze website, omdat er geen recente goedgekeurde versie beschikbaar is. De Arbocatalogus moet elke 6 jaar worden geëvalueerd en goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zonder goedgekeurde beheersmaatregelen moeten werkgevers nu zelf maatregelen bedenken die minimaal voldoen aan de doelvoorschriften uit de Arbowet.

Om oude beheersmaatregelen toch te kunnen gebruiken, hebben we ze verzameld in het oplossingenboek. Een aantal maatregelen vielen hier bij ons al onder, dus voor ons een logische keuze om dit nu weer te doen.

Ontwikkelingen

Werkgevers en werknemers gaan op een nieuwe manier aan de slag met de Arbocatalogus. Er worden nieuwe afspraken gemaakt over thema's, en hierover zijn nu gesprekken gaande. Zodra we meer weten over het eerste thema, wordt dit op de website vermeld.

Contact met medewerkers van STL

Vragen over het oplossingenboek?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?