Oplossingenboek / Dieselmotoremissie binnenruimte

Onderhoudswerkplaats: testen en proefdraaien

Onderwerpen op deze pagina

 • Oplossingenboek

  Situatie 1

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico
  Omschrijving:
  Tijdens het onderhoud worden de voertuigen getest. 

  Situatie:
  Het testen en proefdraaien vindt plaats in een daarvoor ingerichte testruimte. Op de uitlaat is een afvoerslang aangesloten voor directe afvoer naar buiten.

  Maatregelen:
  • Voorlichting blootgestelde personen: elke werknemer die wordt blootgesteld aan DME motoren wordt over de bronnen, de risico’s, de gezondheidseffecten en beheersmaatregelen voorgelicht.
  • Toelating testruimte: afspraken worden gemaakt over wie toegang heeft tot de testruimte.
  • Scheiding werkruimtes: de werkgever gaat na waar een scheiding van werkruimtes het aantal DME blootgestelde werknemers verminderd kan worden. Afspraken over het gesloten houden van toegangsdeuren worden gemaakt.
  • Optimalisering luchtverversing en ventilatie: door de luchtverversing te vergroten, wordt de blootstelling aan DME beperkt. De werkgever gaat na welke maatregelen hij kan nemen.
 • Oplossingenboek

  Situatie 2

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico
  Omschrijving:
  Tijdens het onderhoud worden de voertuigen getest. 

  Situatie:
  Het testen en proefdraaien vindt plaats in een daarvoor ingerichte testruimte. Op de uitlaat is geen afvoerslang aangesloten.

  Maatregelen:
  • Een afvoerslang dient op de uitlaat bevestigd te worden.
  • Voorlichting blootgestelde personen: elke werknemer die blootgesteld wordt aan DME motoren wordt over de bronnen, de risico’s, de gezondheidseffecten en beheersmaatregelen voorgelicht.
  • Toelating testruimte: afspraken worden gemaakt over wie toegang heeft tot de testruimte.
  • Scheiding werkruimtes: de werkgever gaat na waar een scheiding van werkruimtes het aantal mogelijke DME blootgestelde werknemers vermindert kan worden. Afspraken over het gesloten houden van toegangsdeuren worden gemaakt.
  • Optimalisering luchtverversing en ventilatie: door de luchtverversing te vergroten, wordt de blootstelling aan DME beperkt. De werkgever gaat na wat de mogelijkheden zijn.
 • Oplossingenboek

  Situatie 3

  Een ster: beschermen tegen gevolgen risico

  Omschrijving:
  Tijdens het onderhoud worden de voertuigen getest. 

  Situatie:
  Het testen en proefdraaien vindt plaats in een daarvoor ingerichte testruimte. Op de uitlaat is geen afvoerslang aangesloten.
   
  Maatregelen:
  Wanneer tijdens het proefdraaien de testruimte moet worden betreden, bijvoorbeeld voor het afstellen van de motor, draagt de werknemer een combinatiefilter adembescherming.

Belangrijke mededeling

Tot 20 november 2023 stond op deze webpagina een goedgekeurde versie van de arbocatalogus Transport en Logistiek.

Er is momenteel geen versie van de Arbocatalogus op onze website, omdat er geen recente goedgekeurde versie beschikbaar is. De Arbocatalogus moet elke 6 jaar worden geëvalueerd en goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zonder goedgekeurde beheersmaatregelen moeten werkgevers nu zelf maatregelen bedenken die minimaal voldoen aan de doelvoorschriften uit de Arbowet.

Om oude beheersmaatregelen toch te kunnen gebruiken, hebben we ze verzameld in het oplossingenboek. Een aantal maatregelen vielen hier bij ons al onder, dus voor ons een logische keuze om dit nu weer te doen.

Ontwikkelingen

Werkgevers en werknemers gaan op een nieuwe manier aan de slag met de Arbocatalogus. Er worden nieuwe afspraken gemaakt over thema's, en hierover zijn nu gesprekken gaande. Zodra we meer weten over het eerste thema, wordt dit op de website vermeld.

Contact met medewerkers van STL

Vragen over het oplossingenboek?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?