Oplossingenboek / Dieselmotoremissie binnenruimte

Overigen activiteiten

 • Oplossingenboek

  Situatie 1

  Omschrijving:
  Voor de beheersing van blootstelling aan DME wordt een inventarisatie en beoordeling van bronnen, blootgestelde personen en tijdsperiode uitgevoerd door een deskundige, al dan niet met meting, wanneer niet beschreven zoals genoemd in de eerder genoemde situaties. 

  Situatie:
  Omdat bij de overige activiteiten geen bron van DME aanwezig is, is situatie 1 niet van toepassing.

  Maatregelen: 
  ​​​​​​Er zijn geen maatregelen gewenst.
 • Oplossingenboek

  Situatie 2

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Omschrijving:
  Voor de beheersing van blootstelling aan DME wordt een inventarisatie en beoordeling van bronnen, blootgestelde personen en tijdsperiode uitgevoerd door een deskundige, al dan niet met meting, wanneer niet beschreven zoals genoemd in de eerder genoemde situaties. 

  Situatie:
  Er is sprake van DME blootstelling die beheerst wordt door een bronaanpak of door maatregelen conform de stand der techniek.
   
  Maatregelen:
  Alle technische en organisatorische maatregelen worden genomen.

 • Oplossingenboek

  Situatie 3a

  Drie sterren: voorkomen van het risico

  Omschrijving:
  Voor de beheersing van blootstelling aan DME wordt een inventarisatie en beoordeling van bronnen, blootgestelde personen en tijdsperiode uitgevoerd door een deskundige, al dan niet met meting, wanneer niet beschreven zoals genoemd in de eerder genoemde situaties. 

  Situatie:
  Er is sprake van DME blootstelling die niet beheerst wordt door een bronaanpak of door maatregelen conform de stand der techniek.
   
  Maatregelen:

  • De diesel aangedreven applicatie wordt vervangen door een gasmotor met uitlaatkatalysator.
  • De bron van DME wordt verplaatst naar buiten de omsloten ruimte.
 • Oplossingenboek

  Situatie 3b

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Omschrijving:
  Voor de beheersing van blootstelling aan DME wordt een inventarisatie en beoordeling van bronnen, blootgestelde personen en tijdsperiode uitgevoerd door een deskundige, al dan niet met meting, wanneer niet beschreven zoals genoemd in de eerder genoemde situaties. 

  Situatie:
  Er is sprake van DME blootstelling die niet beheerst wordt door een bronaanpak of door maatregelen conform de stand der techniek
   
  Maatregelen:

  • Er is een rechtstreekse afvoer van de uitlaatgassen door middel van een afvoerslang op de uitlaat.
  • De diesel aangedreven applicatie wordt voorzien van een effectief roetfilter. met een filterreductie van tenminste 95% en een verzadiging alarm-indicator wanneer het filter verzadigd is.
  • Alle aanvullende technische en organisatorische maatregelen worden genomen.

Belangrijke mededeling

Tot 20 november 2023 stond op deze webpagina een goedgekeurde versie van de arbocatalogus Transport en Logistiek.

Er is momenteel geen versie van de Arbocatalogus op onze website, omdat er geen recente goedgekeurde versie beschikbaar is. De Arbocatalogus moet elke 6 jaar worden geëvalueerd en goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zonder goedgekeurde beheersmaatregelen moeten werkgevers nu zelf maatregelen bedenken die minimaal voldoen aan de doelvoorschriften uit de Arbowet.

Om oude beheersmaatregelen toch te kunnen gebruiken, hebben we ze verzameld in het oplossingenboek. Een aantal maatregelen vielen hier bij ons al onder, dus voor ons een logische keuze om dit nu weer te doen.

Ontwikkelingen

Werkgevers en werknemers gaan op een nieuwe manier aan de slag met de Arbocatalogus. Er worden nieuwe afspraken gemaakt over thema's, en hierover zijn nu gesprekken gaande. Zodra we meer weten over het eerste thema, wordt dit op de website vermeld.

Vragen over het oplossingenboek?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?