Oplossingenboek / Distributievervoer

Borging lading in wagen

 • Oplossingenboek

  Aanschaf borgmiddelen

  Drie sterren: voorkomen van het risico

  Bij aanschaf van spanbanden met ratel wordt rekening gehouden met:

  • Het gewicht van de ratel, de lengte van de hendel, de kracht die het kost om de spanbanden aan te trekken en de trek- of duwrichting (fysieke belasting).
  • De trekkracht van de spanband in relatie tot de werksituatie (veiligheid).
  • De noodzaak om de voorspankracht geleidelijk vrij te geven door middel van een ABS ratel (veiligheid).
  Bij aanschaf van een borgstang wordt rekening gehouden met:
  • De kracht die nodig is om de veer in te drukken (fysieke belasting).
  • Een eventuele drwasstang om met de voert de veer in te duwen bij verticale bevestiging (fysieke belasting).
  • De kracht van de borgstang in relatie tot de werksituatie (veiligheid).
 • Oplossingenboek

  Inspectie borgmiddelen

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De chauffeur controleert geregeld de spanbanden en borgstangen op zichtbare gebreken.
   

 • Oplossingenboek

  Onderhoud borgmiddelen

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Controle en onderhoud van spanbanden of borgstangen vinden plaats volgens de onderhoudsvoorschriften van de fabrikant. Het is gebruikelijk dit 1x per jaar uit te voeren. Controle en onderhoud voorkomt onnodige fsyieke belasting van de chauffeur en voorkomt dat de lading gaat schuiven tijdens het rijden door het los raken van spanbanden en borgstangen.

 • Oplossingenboek

  Voorlichting, instructie en toezicht

  Een ster: beschermen tegen gevolgen risico

  De werkgever informeert de werknemers over het werken met borgstangen en spanbanden en geeft instructies hoe hiermee in de praktijk om te gaan. Hij houdt toezicht op de naleving hiervan. De werknemer zorgt, naar vermogen, in zijn doen en laten tijdens het werk voor zijn eigen veiligheid en gezondheid, die van collega’s en van anderen.
   

Belangrijke mededeling

Tot 20 november 2023 stond op deze webpagina een goedgekeurde versie van de arbocatalogus Transport en Logistiek.

Er is momenteel geen versie van de Arbocatalogus op onze website, omdat er geen recente goedgekeurde versie beschikbaar is. De Arbocatalogus moet elke 6 jaar worden geëvalueerd en goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zonder goedgekeurde beheersmaatregelen moeten werkgevers nu zelf maatregelen bedenken die minimaal voldoen aan de doelvoorschriften uit de Arbowet.

Om oude beheersmaatregelen toch te kunnen gebruiken, hebben we ze verzameld in het oplossingenboek. Een aantal maatregelen vielen hier bij ons al onder, dus voor ons een logische keuze om dit nu weer te doen.

Ontwikkelingen

Werkgevers en werknemers gaan op een nieuwe manier aan de slag met de Arbocatalogus. Er worden nieuwe afspraken gemaakt over thema's, en hierover zijn nu gesprekken gaande. Zodra we meer weten over het eerste thema, wordt dit op de website vermeld.

Contact met medewerkers van STL

Vragen over het oplossingenboek?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?