Oplossingenboek / Kiepauto's

Aanrijdgevaar

 • Oplossingenboek

  Afspraken werkgever en opdrachtgever

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De werkgever maakt afspraken met de opdrachtgever over werken in veilige werkvakken langs de openbare weg. Als de chauffeur de werksituatie onveilig beoordeelt, treedt hij in overleg met de verantwoordelijke voor de verkeersmaatregelen. Samen wordt een oplossing gezocht. Wordt de onveilige situatie niet opgelost, overlegt de chauffeur met zijn werkgever.

 • Oplossingenboek

  Afzetten weg

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Als de losplaats gevaar oplevert voor de chauffeur, zet hij deze af. De chauffeur volgt de werkinstructie van de werkgever op. De werkgever zorgt voor middelen om de weg af te zetten.
   

 • Oplossingenboek

  Gebruiken alarmsignalering

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De chauffeur gebruikt bij het lossen op de openbare weg de alarmsignalering.
   

 • Oplossingenboek

  Persoonlijke beschermingsmiddelen

  Een ster: beschermen tegen gevolgen risico

  De werkgever verstrekt de chauffeurs zichtbaarheidskleding.
   

 • Oplossingenboek

  Werkinstructie openbare weg

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Bij werk langs de openbare weg of op een bouwplaats  werkt de chauffeur volgens een werkinstructie. Deze is opgesteld door de werkgever.

Belangrijke mededeling

Tot 20 november 2023 stond op deze webpagina een goedgekeurde versie van de arbocatalogus Transport en Logistiek.

Er is momenteel geen versie van de Arbocatalogus op onze website, omdat er geen recente goedgekeurde versie beschikbaar is. De Arbocatalogus moet elke 6 jaar worden geƫvalueerd en goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zonder goedgekeurde beheersmaatregelen moeten werkgevers nu zelf maatregelen bedenken die minimaal voldoen aan de doelvoorschriften uit de Arbowet.

Om oude beheersmaatregelen toch te kunnen gebruiken, hebben we ze verzameld in het oplossingenboek. Een aantal maatregelen vielen hier bij ons al onder, dus voor ons een logische keuze om dit nu weer te doen.

Ontwikkelingen

Werkgevers en werknemers gaan op een nieuwe manier aan de slag met de Arbocatalogus. Er worden nieuwe afspraken gemaakt over thema's, en hierover zijn nu gesprekken gaande. Zodra we meer weten over het eerste thema, wordt dit op de website vermeld.

Contact met medewerkers van STL

Vragen over het oplossingenboek?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?