Oplossingenboek / Onderhoudswerkplaats

Brandbare gassen

 • Oplossingenboek

  Geen onbevoegde personen

  Drie sterren: voorkomen van het risico

  Alleen bevoegde en opgeleide personen werken met brandbare en brandbevorderende gassen.
   

 • Oplossingenboek

  Instructies brandbare gassen

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Om brand, verbranding en explosies te voorkomen:

  • De juiste appendages bij het betreffende gas toepassen. Acetyleen (<63% koper) + vlamdover na de drukregelaar + gebruik rode slang. Zuurstof olie en vetvrij + gebruik blauwe slang. Propaan gebruik oranje slang.
  • De juiste brandertip toepassen (acetyleen vs. propaan).
  • Gascilinders rechtop en geborgd plaatsen (ketting of stalen beugel). 
  • Op een gascilinderkar een brandschot ter plaatse van de cilinderafsluiters plaatsen.
  • Geen slangen om de gascilinderkoppen wikkelen.
  • Een brandblusser op de cilinderkar plaatsen of hiervoor zorgen tijdens laswerkzaamheden.
 • Oplossingenboek

  Persoonlijke beschermingsmiddelen

  Een ster: beschermen tegen gevolgen risico

  Beschikbaar stellen van vlamdovende werkkleding die het gehele lichaam en lichaamsdelen bedekt, een lasschort, een laskap met slabbe en lange lashandschoenen.
   

 • Oplossingenboek

  Voorlichting, instructie en toezicht

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De werkgever licht de werknemers voor over brandbare gassen. Hij geeft instructies hoe in de praktijk met dit risico om te gaan en houdt toezicht op het naleven van deze instructies. De werknemer draagt zorg voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en die van anderen.
   

Belangrijke mededeling

Tot 20 november 2023 stond op deze webpagina een goedgekeurde versie van de arbocatalogus Transport en Logistiek.

Er is momenteel geen versie van de Arbocatalogus op onze website, omdat er geen recente goedgekeurde versie beschikbaar is. De Arbocatalogus moet elke 6 jaar worden geëvalueerd en goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zonder goedgekeurde beheersmaatregelen moeten werkgevers nu zelf maatregelen bedenken die minimaal voldoen aan de doelvoorschriften uit de Arbowet.

Om oude beheersmaatregelen toch te kunnen gebruiken, hebben we ze verzameld in het oplossingenboek. Een aantal maatregelen vielen hier bij ons al onder, dus voor ons een logische keuze om dit nu weer te doen.

Ontwikkelingen

Werkgevers en werknemers gaan op een nieuwe manier aan de slag met de Arbocatalogus. Er worden nieuwe afspraken gemaakt over thema's, en hierover zijn nu gesprekken gaande. Zodra we meer weten over het eerste thema, wordt dit op de website vermeld.

Contact met medewerkers van STL

Vragen over het oplossingenboek?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?