Oplossingenboek / Onderhoudswerkplaats

Gevaarlijke stoffen

 • Oplossingenboek

  Andere of minder gevaarlijke stoffen

  Drie sterren: voorkomen van het risico

  Om blootstelling aan gevaarlijke stoffen te voorkomen:

  • Alternatieve stoffen gebruiken die dezelfde eigenschappen hebben (navragen bij leverancier).
 • Oplossingenboek

  Nanodeeltjes

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Door nanodeeltjes worden bijvoorbeeld autolakken krasbestendig, zelfherstellend en vuilafstotend. Maar nanotechnologie wordt niet alleen gebruikt bij de lakken maar ook bijvoorbeeld bij de autobekleding. Over het gebruik van nanodeeltjes en de mogelijke gezondheidsschade bestaat nog veel onduidelijkheid.
   

 • Oplossingenboek

  Opslag van gevaarlijke stoffen

  Een ster: beschermen tegen gevolgen risico

  Om brand en explosies te voorkomen:

  • Opvolgen van de adviezen uit het veiligheidsblad (gescheiden of bij elkaar bewaren, maatregelen bij calamiteiten).
  • De hoeveelheid gevaarlijke stoffen in verpakkinggrootte en aantallen tot het minimum beperken.
  • Brandbare stoffen opslaan in een brandvrije kast, met een lekbak met een opvangcapaciteit van tenminste 10% van de totale opgeslagen vloeistoffen.
  • Gevaarlijke vloeistoffen in of boven een lekbak plaatsen of zorgen voor een vloeistofdichte vloer.
  • De acetyleen-/zuurstofkar na gebruik bij een buitendeur plaatsen, zodat deze bij een calamiteit naar buiten gereden kan worden.


   

 • Oplossingenboek

  Opvolgen veiligheidsblad

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Om blootstelling aan gevaarlijke stoffen te beperken:

  • Opvolgen van de adviezen uit het veiligheidsblad van de gevaarlijke stof over de opslag, het gebruik, de technische voorzieningen van de werkplek en de persoonlijke beschermingsmiddelen. Eventueel een deskundige raadplegen voor het vertalen naar de eigen praktijk.
  • Goede, op de situatie toegesneden werkvoorschriften opstellen voor de gebruikers. 
  • Gebodsborden plaatsen op de werkplekken waar het toepassing is.
 • Oplossingenboek

  Persoonlijke beschermingsmiddelen

  Een ster: beschermen tegen gevolgen risico

  Beschikbaar stellen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen voor het reguliere werk en bij calamiteiten (volgens veiligheidsblad) en erop toezien dat deze gebruikt worden.

Belangrijke mededeling

Tot 20 november 2023 stond op deze webpagina een goedgekeurde versie van de arbocatalogus Transport en Logistiek.

Er is momenteel geen versie van de Arbocatalogus op onze website, omdat er geen recente goedgekeurde versie beschikbaar is. De Arbocatalogus moet elke 6 jaar worden geƫvalueerd en goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zonder goedgekeurde beheersmaatregelen moeten werkgevers nu zelf maatregelen bedenken die minimaal voldoen aan de doelvoorschriften uit de Arbowet.

Om oude beheersmaatregelen toch te kunnen gebruiken, hebben we ze verzameld in het oplossingenboek. Een aantal maatregelen vielen hier bij ons al onder, dus voor ons een logische keuze om dit nu weer te doen.

Ontwikkelingen

Werkgevers en werknemers gaan op een nieuwe manier aan de slag met de Arbocatalogus. Er worden nieuwe afspraken gemaakt over thema's, en hierover zijn nu gesprekken gaande. Zodra we meer weten over het eerste thema, wordt dit op de website vermeld.

Vragen over het oplossingenboek?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?