Oplossingenboek / Onderhoudswerkplaats

Knellen en pletten

 • Oplossingenboek

  Persoonlijke beschermingsmiddelen

  Een ster: beschermen tegen gevolgen risico

  Beschikbaar stellen van veiligheidsschoenen (klasse S3) en werkhandschoenen.

 • Oplossingenboek

  Veilig (de)monteren van banden

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Om knellen en pletten van (delen van) het lichaam te voorkomen:

  • Een mobiele wielmontage-/verwijderlift gebruiken.
 • Oplossingenboek

  Veilig werken aan chassis, carrosserie, motor en aandrijving

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Om knellen en pletten van (delen van) het lichaam te voorkomen bij bijvoorbeeld het (de)monteren van laadklep, hekwerk, versnellingsbak, uitlaat, aandrijfas e.d.:

  • Het te demonteren deel borgen tegen vallen, in-/wegzakken en omklappen.
  • Het te demonteren deel opvangen in een takel, op een heftafel, op een pompwagen, plaatsen van stut(ten).

  Algemeen:

  • Hulpmiddelen aanschaffen in overleg met de werknemers.
  • Werknemers trainen in het gebruik van de hulpmiddelen.
 • Oplossingenboek

  Veilig werken onder geheven voertuig

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Om knellen en pletten van lichaam te voorkomen:

  • De juiste hefbrug gebruiken voor de te heffen last en de grootte van het voertuig (hefbrug voldoet aan geldende norm).
  • Het voertuig borgen tegen verplaatsen (bijv. keggen voor de wielen).
  • Het hefmiddel (bijv. hefbrug) mechanisch vergrendelen alvorens te starten met de werkzaamheden.
  • Extra stutten plaatsen bij gebruik van een krik.
  • Het hefmiddel alleen bedienen als niemand zich eronder bevindt.

Belangrijke mededeling

Tot 20 november 2023 stond op deze webpagina een goedgekeurde versie van de arbocatalogus Transport en Logistiek.

Er is momenteel geen versie van de Arbocatalogus op onze website, omdat er geen recente goedgekeurde versie beschikbaar is. De Arbocatalogus moet elke 6 jaar worden geƫvalueerd en goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zonder goedgekeurde beheersmaatregelen moeten werkgevers nu zelf maatregelen bedenken die minimaal voldoen aan de doelvoorschriften uit de Arbowet.

Om oude beheersmaatregelen toch te kunnen gebruiken, hebben we ze verzameld in het oplossingenboek. Een aantal maatregelen vielen hier bij ons al onder, dus voor ons een logische keuze om dit nu weer te doen.

Ontwikkelingen

Werkgevers en werknemers gaan op een nieuwe manier aan de slag met de Arbocatalogus. Er worden nieuwe afspraken gemaakt over thema's, en hierover zijn nu gesprekken gaande. Zodra we meer weten over het eerste thema, wordt dit op de website vermeld.

Contact met medewerkers van STL

Vragen over het oplossingenboek?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?