Oplossingenboek / Onderhoudswerkplaats

Luchtkwaliteit en klimaat

 • Oplossingenboek

  Ventilatie en verwarming

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Voor een goede luchtkwaliteit:

  • Zorgen voor een ventilatiesysteem met voldoende capaciteit: bij middelzware arbeid tenminste 50 m³ verse lucht per uur, bij stankhinder tenminste 100 m³ (en afvoer van 100 m³ vervuilde lucht). 

  Voor een goed klimaat:

  • Voorkomen dat werknemers worden blootgesteld aan tocht.
  • Zorgen voor een garageverwarming met voldoende capaciteit.
 • Oplossingenboek

  Voorlichting, instructie en toezicht

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De werkgever licht de werknemers voor over luchtkwaliteit en klimaat. Hij geeft instructies hoe in de praktijk met dit risico om te gaan en houdt toezicht op het naleven van deze instructies. De werknemer draagt zorg voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en die van anderen.
   

Belangrijke mededeling

Tot 20 november 2023 stond op deze webpagina een goedgekeurde versie van de arbocatalogus Transport en Logistiek.

Er is momenteel geen versie van de Arbocatalogus op onze website, omdat er geen recente goedgekeurde versie beschikbaar is. De Arbocatalogus moet elke 6 jaar worden geëvalueerd en goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zonder goedgekeurde beheersmaatregelen moeten werkgevers nu zelf maatregelen bedenken die minimaal voldoen aan de doelvoorschriften uit de Arbowet.

Om oude beheersmaatregelen toch te kunnen gebruiken, hebben we ze verzameld in het oplossingenboek. Een aantal maatregelen vielen hier bij ons al onder, dus voor ons een logische keuze om dit nu weer te doen.

Ontwikkelingen

Werkgevers en werknemers gaan op een nieuwe manier aan de slag met de Arbocatalogus. Er worden nieuwe afspraken gemaakt over thema's, en hierover zijn nu gesprekken gaande. Zodra we meer weten over het eerste thema, wordt dit op de website vermeld.

Contact met medewerkers van STL

Vragen over het oplossingenboek?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?