Oplossingenboek / Onderhoudswerkplaats

Vallen en struikelen

 • Oplossingenboek

  Voorkomen van uitglijden, struikelen en vallen

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De inrichting van een opgeruimde en nette werkplek:

  • Een zo vlak mogelijke en stabiele vloer (geen gaten, verzakkingen, slechte overgangen etc.).
  • Vrije doorgangen van voldoende breedte.
  • Tappunten voor elektriciteit en lucht zo dicht mogelijk bij de werkplek (beperken van snoeren en slangen).
  • Snoeren en slangen bovenlangs leiden (of direct na gebruik opruimen).

  Het gebruik van de werkplek:

  • Gemorste vloeistoffen direct opruimen.
  • Afval direct afvoeren (gescheiden).
  • Bulkopslag in werkplaats voorkomen.
  • Alleen het noodzakelijke gereedschap en de noodzakelijke onderdelen en voertuigen in de werkplaats.
  • Gereedschap op een veilige plek leggen om struikelen en onbedoeld inschakelen te voorkomen.
  • De werkplaats opgeruimd en schoon houden.
 • Oplossingenboek

  Voorkomen van vallen van hoogte

  Een ster: beschermen tegen gevolgen risico

  Om veilig op hoogte te werken:

  • Een gekeurde trap met platform en leunmogelijkheid gebruiken, geschikt voor de hoogte.
  • Open chassisdelen afsluiten met een geborgd bordes.
  • Alleen bevoegde personen hebben toegang.

  Om veilig nabij een onderhoudsput te werken:

  • Alleen bevoegde personen hebben toegang.
  • De onderhoudsput markeren met een brede band van geel/zwarte strepen rondom.
  • Overstapvoorziening en/of afdekken indien nodig.

Belangrijke mededeling

Tot 20 november 2023 stond op deze webpagina een goedgekeurde versie van de arbocatalogus Transport en Logistiek.

Er is momenteel geen versie van de Arbocatalogus op onze website, omdat er geen recente goedgekeurde versie beschikbaar is. De Arbocatalogus moet elke 6 jaar worden geƫvalueerd en goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zonder goedgekeurde beheersmaatregelen moeten werkgevers nu zelf maatregelen bedenken die minimaal voldoen aan de doelvoorschriften uit de Arbowet.

Om oude beheersmaatregelen toch te kunnen gebruiken, hebben we ze verzameld in het oplossingenboek. Een aantal maatregelen vielen hier bij ons al onder, dus voor ons een logische keuze om dit nu weer te doen.

Ontwikkelingen

Werkgevers en werknemers gaan op een nieuwe manier aan de slag met de Arbocatalogus. Er worden nieuwe afspraken gemaakt over thema's, en hierover zijn nu gesprekken gaande. Zodra we meer weten over het eerste thema, wordt dit op de website vermeld.   

Contact met medewerkers van STL

Vragen over het oplossingenboek?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?