Oplossingenboek / Psychosociale arbeidsbelasting

Criminaliteit en overvallen

 • Oplossingenboek

  Aangifte

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Er wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.

 • Oplossingenboek

  Beperken risico

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Maatregelen worden genomen om het risico op overvallen en geweld te verkleinen.

   
  Voorbeelden zijn:
  • Nagegaan wordt of de noodzaak aanwezig is en er mogelijkheden zijn om wagens met een kostbare lading in konvooi te laten rijden.
  • Informatie wordt gegeven over de veiligheid van laad-, los- en stopplaatsen. Afspraken over het gebruik worden met de chauffeur gemaakt. 
  • Maatregelen zijn genomen om inbraak in de vrachtwagen te voorkomen. 
  • De hoeveelheid contant geld, die de chauffeur bij zich heeft, wordt beperkt. Er zijn afspraken over het storten van contant geld en gebruik van (waar mogelijk) een pinapparaat.
 • Oplossingenboek

  Nazorg

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Nazorg voor een chauffeur betrokken bij een overval of geweldsincident op de weg is geregeld.

 • Oplossingenboek

  Registratie en analyse

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Overvallen en geweldsdelicten worden geregistreerd en de mogelijke oorzaken in kaart gebracht.
   

 • Oplossingenboek

  Voorlichting en instructie

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De chauffeur is op de hoogte wat hij moet doen indien hij te maken heeft met criminaliteit en overvallen. De gemaakte afspraken zijn bijvoorbeeld opgenomen in het chauffeurshandboek of besproken tijdens een werkoverleg. De chauffeur is ook op de hoogte bij welke routes en laad-en losplaatsen het risico op overvallen en criminaliteit verhoogd is.
   

Belangrijke mededeling

Tot 20 november 2023 stond op deze webpagina een goedgekeurde versie van de arbocatalogus Transport en Logistiek.

Er is momenteel geen versie van de Arbocatalogus op onze website, omdat er geen recente goedgekeurde versie beschikbaar is. De Arbocatalogus moet elke 6 jaar worden geëvalueerd en goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zonder goedgekeurde beheersmaatregelen moeten werkgevers nu zelf maatregelen bedenken die minimaal voldoen aan de doelvoorschriften uit de Arbowet.

Om oude beheersmaatregelen toch te kunnen gebruiken, hebben we ze verzameld in het oplossingenboek. Een aantal maatregelen vielen hier bij ons al onder, dus voor ons een logische keuze om dit nu weer te doen.

Ontwikkelingen

Werkgevers en werknemers gaan op een nieuwe manier aan de slag met de Arbocatalogus. Er worden nieuwe afspraken gemaakt over thema's, en hierover zijn nu gesprekken gaande. Zodra we meer weten over het eerste thema, wordt dit op de website vermeld.   

Contact met medewerkers van STL

Vragen over het oplossingenboek?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?