Oplossingenboek / Psychosociale arbeidsbelasting

Werkdruk groepen werknemers

 • Oplossingenboek

  Analyse en maatregelen

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De oorzaken van ervaren werkdruk van groepen werknemers of afdelingen worden geanalyseerd. Maatregelen worden genomen. 
   

 • Oplossingenboek

  Inventarisatie

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Klachten en signalen van groepen werknemers of een afdeling over werkdruk worden in kaart gebracht. 
   

 • Oplossingenboek

  Periodiek werkoverleg

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Bijvoorbeeld tijdens het werkoverleg kan nagegaan worden of de werknemers zich voldoende (sociaal) ondersteund voelen door de leidinggevende, de planner, de chauffeurscoördinator en collega’s.
   

 • Oplossingenboek

  Ritplanning

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Een goede ritplanning kan werkdruk voorkomen. Van belang is: 

  • Een dusdanige tijdsplanning dat structurele werkdruk van chauffeurs voorkomt.
  • Voldoende deskundigheid en ervaring van de planners.
  • Voldoende inzicht van de planners in de dagelijske praktijk onderweg.
  • Rekening te houden met met files, wegwerkzaamheden en laad- en lostijden.
  • Een directe mogelijkheid tot communiceren tussen de chauffeurs en de planning.
  • Afspraken als onderweg planning niet haalbaar blijkt te zijn.
Contact met onze binnendienstcollega's van STL

Vragen over de arbocatalogus?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Belangrijke mededeling

Tot 20 november 2023 stond op deze webpagina een goedgekeurde versie van de arbocatalogus Transport en Logistiek.

Er is momenteel geen versie van de Arbocatalogus op onze website, omdat er geen recente goedgekeurde versie beschikbaar is. De Arbocatalogus moet elke 6 jaar worden geëvalueerd en goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zonder goedgekeurde beheersmaatregelen moeten werkgevers nu zelf maatregelen bedenken die minimaal voldoen aan de doelvoorschriften uit de Arbowet.

Om oude beheersmaatregelen toch te kunnen gebruiken, hebben we ze verzameld in het oplossingenboek. Een aantal maatregelen vielen hier bij ons al onder, dus voor ons een logische keuze om dit nu weer te doen.

Ontwikkelingen

Werkgevers en werknemers gaan op een nieuwe manier aan de slag met de Arbocatalogus. Er worden nieuwe afspraken gemaakt over thema's, en hierover zijn nu gesprekken gaande. Zodra we meer weten over het eerste thema, wordt dit op de website vermeld.   

Contact met medewerkers van STL

Vragen over het oplossingenboek?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?