Oplossingenboek / Tank-silovervoer

Calamiteiten onderweg

 • Oplossingenboek

  ADR-uitrusting

  Een ster: beschermen tegen gevolgen risico

  Om  de gevolgen bij een calamiteit te beperken en de chauffeur te beschermen zijn aanvullende voorzieningen genomen. Deze zijn conform de ADR-regeling, afgestemd op de te vervoeren gevaarlijke stof en bevatten o.a:

  • Een ADR-tas met aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen voor de chauffeur
  • Extra brandblusmiddelen
  • Milieuset / absorptiemateriaal / noodverpakking.
  Om het gebied rondom de tankwagen af te zetten bij een calamiteit zijn pylonen of afzetlinten beschikbaar. In de wagen zijn ook wielkeggen voorhanden. 
 • Oplossingenboek

  Brandblusapparatuur

  Een ster: beschermen tegen gevolgen risico

  De tankauto heeft brandblusapparatuur om een beginnende brand te bestrijden. De chauffeur weet hoe deze apparatuur wanneer te gebruiken.
   

 • Oplossingenboek

  EHBO doos

  Een ster: beschermen tegen gevolgen risico

  De tankauto heeft een EHBO doos.
   

 • Oplossingenboek

  Noodprocedure

  Een ster: beschermen tegen gevolgen risico

  De chauffeur weet hoe te handelen indien hij betrokken is bijvoorbeeld een bij ongeval op de weg of als zijn tankauto in brand komt te staan. Hij handelt om zijn eigen veiligheid en gezondheid en die van anderen zoveel mogelijk te beschermen. De werkgever heeft instructies opgesteld.
   

Belangrijke mededeling

Tot 20 november 2023 stond op deze webpagina een goedgekeurde versie van de arbocatalogus Transport en Logistiek.

Er is momenteel geen versie van de Arbocatalogus op onze website, omdat er geen recente goedgekeurde versie beschikbaar is. De Arbocatalogus moet elke 6 jaar worden geëvalueerd en goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zonder goedgekeurde beheersmaatregelen moeten werkgevers nu zelf maatregelen bedenken die minimaal voldoen aan de doelvoorschriften uit de Arbowet.

Om oude beheersmaatregelen toch te kunnen gebruiken, hebben we ze verzameld in het oplossingenboek. Een aantal maatregelen vielen hier bij ons al onder, dus voor ons een logische keuze om dit nu weer te doen.

Ontwikkelingen

Werkgevers en werknemers gaan op een nieuwe manier aan de slag met de Arbocatalogus. Er worden nieuwe afspraken gemaakt over thema's, en hierover zijn nu gesprekken gaande. Zodra we meer weten over het eerste thema, wordt dit op de website vermeld.   

Contact met medewerkers van STL

Vragen over het oplossingenboek?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?