Oplossingenboek / Tank-silovervoer

Gevaarlijke stoffen

 • Oplossingenboek

  ADR-regeling

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De werkgever zorgt ervoor dat het transport verloopt volgens de van toepassing zijnde ADR-regeling.
   

 • Oplossingenboek

  Gevarenkaart

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De gevarenkaart informeert de chauffeur over de gevaren van de te vervoeren lading en geeft aan wat te doen bij calamiteiten.
   

 • Oplossingenboek

  Scholing chauffeur

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De werkgever zorgt ervoor dat de chauffeur voldoende is geschoold voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.
   

 • Oplossingenboek

  Toezicht houden

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De werkgever houdt toezicht op het opvolgen van maatregelen om veilig gevaarlijke stoffen te laden en lossen en te vervoeren. Inspecties worden uitgevoerd door de werkgever en door de opdrachtgever. De laatste koppelt de bevindingen terug aan de werkgever.
   

 • Oplossingenboek

  Werkinstructies

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  In het kader van de vervoerswetgeving (ADR-vervoer) worden er aanvullende mondelinge en schriftelijke werkinstrusties gegeven vanuit de Arbowet. De werkzaamheden, de arbeidsrisico's en de maatregelen komen aan de orde. 
   

Belangrijke mededeling

Tot 20 november 2023 stond op deze webpagina een goedgekeurde versie van de arbocatalogus Transport en Logistiek.

Er is momenteel geen versie van de Arbocatalogus op onze website, omdat er geen recente goedgekeurde versie beschikbaar is. De Arbocatalogus moet elke 6 jaar worden geƫvalueerd en goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zonder goedgekeurde beheersmaatregelen moeten werkgevers nu zelf maatregelen bedenken die minimaal voldoen aan de doelvoorschriften uit de Arbowet.

Om oude beheersmaatregelen toch te kunnen gebruiken, hebben we ze verzameld in het oplossingenboek. Een aantal maatregelen vielen hier bij ons al onder, dus voor ons een logische keuze om dit nu weer te doen.

Ontwikkelingen

Werkgevers en werknemers gaan op een nieuwe manier aan de slag met de Arbocatalogus. Er worden nieuwe afspraken gemaakt over thema's, en hierover zijn nu gesprekken gaande. Zodra we meer weten over het eerste thema, wordt dit op de website vermeld.   

Contact met medewerkers van STL

Vragen over het oplossingenboek?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?