Oplossingenboek / Tank-silovervoer

Lawaai pompinstallaties op laad- en losplaatsen

 • Oplossingenboek

  Gehoorbescherming

  Een ster: beschermen tegen gevolgen risico

  Bij een geluidsniveau van 80 dB(A) stelt de werkgever gehoorbescherming beschikbaar en vervangt deze indien nodig. Het gebruik van de gehoorbescherming is verplicht boven een geluidsniveau van 85 dB(A) en wordt aanbevolen bij een geleuidsniveau tussen de 80 en 85 d B(A). De demping van de gehoorbescherming dient dusdanig te zijn dat het geluidsniveau in de gehoorgang de 80 dB(A) niet overschrijdt.
   

 • Oplossingenboek

  Vaststellen geluidsniveau

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De werkgever vraagt aan de beheerder van de laad- en losplaatsen wat het geluidsniveau is van de aanwezige pompinstallaties tijdens het laden en lossen. Daarna wordt bepaald wat de tijdsduur is dat de chauffeur blootgesteld wordt aan het geluid en op welke afstand dit van de pompinstallatie plaats vindt. Op basis hiervan wordt een correctiefactor toegepast om de dagdosis te bepalen.
   

 • Oplossingenboek

  Voorlichting, instructie en toezicht

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De werkgever licht de werknemers in over:

  • Schadelijk geluid.
  • De gevolgen van blootstelling aan schadelijk geluid. 
  • De signalen van (beginnende) gehoorbeschadiging.
  • De blootstelling aan geluid van de pompinstallatie. 
  • De maatregelen die hij getroffen heeft.
  • Welke gehoorbescherming beschikbaar is.
  • De voor- en nadelen van de diverse soorten.
  • Wanneer wat gebruikt dient te worden en op welke manier.
  • Bijdrage van het geluid uit de omgeving (bijvoorbeeld op de laad- en losplaatsen).
  • Het arbeidsgezondheidskundig onderzoek om (vroegtijdig) gehoorbeschadiging op te sporen.
  Tenslotte houdt de werkgever toezicht op het gebruik van de gehoorbescherming.
Contact met onze binnendienstcollega's van STL

Vragen over de arbocatalogus?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Belangrijke mededeling

Tot 20 november 2023 stond op deze webpagina een goedgekeurde versie van de arbocatalogus Transport en Logistiek.

Er is momenteel geen versie van de Arbocatalogus op onze website, omdat er geen recente goedgekeurde versie beschikbaar is. De Arbocatalogus moet elke 6 jaar worden geƫvalueerd en goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zonder goedgekeurde beheersmaatregelen moeten werkgevers nu zelf maatregelen bedenken die minimaal voldoen aan de doelvoorschriften uit de Arbowet.

Om oude beheersmaatregelen toch te kunnen gebruiken, hebben we ze verzameld in het oplossingenboek. Een aantal maatregelen vielen hier bij ons al onder, dus voor ons een logische keuze om dit nu weer te doen.

Ontwikkelingen

Werkgevers en werknemers gaan op een nieuwe manier aan de slag met de Arbocatalogus. Er worden nieuwe afspraken gemaakt over thema's, en hierover zijn nu gesprekken gaande. Zodra we meer weten over het eerste thema, wordt dit op de website vermeld.   

Contact met medewerkers van STL

Vragen over het oplossingenboek?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?