Oplossingenboek / Warehouse-Distributiecentrum-Magazijn

Goederenlift

 • Oplossingenboek

  CE markering

  Drie sterren: voorkomen van het risico

  Elke goederenlift is geschikt voor de beoogde werksituatie en voorzien van een CE markering en certificaat volgens de Machinerichtlijn met een Nederlandstalig gebruikershandleiding.
   
  Het vervoer van personen is verboden en het bedieningsmechanisme bevindt zich buiten de lift.
   

 • Oplossingenboek

  Draaggewicht

  Een ster: beschermen tegen gevolgen risico

  Elk aspect van disfunctioneren van of schade aan de goederenlift of overschrijden van de herkeurdatum wordt direct gemeld aan de eigenaar.
   

 • Oplossingenboek

  Gebruiker

  Een ster: beschermen tegen gevolgen risico

  De gebruiker dient over de specifieke deskundigheid te beschikken.

 • Oplossingenboek

  Keuring

  Drie sterren: voorkomen van het risico

  Elke goederenlift dient na plaatsing (zowel installatie als verhuizing) met ingebruiknamekeuring, binnen 12 maanden en zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, gekeurd te worden en bij blootstelling van extreme omstandigheden, door een hiervoor gecertificeerd bedrijf. De herkeurdatum dient zichtbaar in de lift te zijn aangegeven en schriftelijke bewijsstukken van de uitgevoerde keuringen dienen op de arbeidsplaats aanwezig te zijn.

  De keuringsinstantie moet tijdens de periodieke keuring aanvullend aan de normale keuringshandelingen vaststellen of de lift veilig is voor zijn omgeving evenals voor personen die onderhoud en keuringen verrichten.
   

 • Oplossingenboek

  Lifteigenaar

  Drie sterren: voorkomen van het risico

  De eigenaar van de lift zorgt voor veilige werkomstandigheden voor de liftmonteur, voor inspectie en onderhoud en voor de keuringsdeskundige voor het verrichten van de keuring.
   

 • Oplossingenboek

  Onderhoud

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Controle en onderhoud van de veiligheidssystemen vinden plaats volgens de onderhoudsvoorschriften van de fabrikant. Het is gebruikelijk dit minimaal 1 x per jaar uit te voeren tenzij anders aangegeven in de gebruikershandleiding of in de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

Belangrijke mededeling

Tot 20 november 2023 stond op deze webpagina een goedgekeurde versie van de arbocatalogus Transport en Logistiek.

Er is momenteel geen versie van de Arbocatalogus op onze website, omdat er geen recente goedgekeurde versie beschikbaar is. De Arbocatalogus moet elke 6 jaar worden geëvalueerd en goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zonder goedgekeurde beheersmaatregelen moeten werkgevers nu zelf maatregelen bedenken die minimaal voldoen aan de doelvoorschriften uit de Arbowet.

Om oude beheersmaatregelen toch te kunnen gebruiken, hebben we ze verzameld in het oplossingenboek. Een aantal maatregelen vielen hier bij ons al onder, dus voor ons een logische keuze om dit nu weer te doen.

Ontwikkelingen

Werkgevers en werknemers gaan op een nieuwe manier aan de slag met de Arbocatalogus. Er worden nieuwe afspraken gemaakt over thema's, en hierover zijn nu gesprekken gaande. Zodra we meer weten over het eerste thema, wordt dit op de website vermeld.   

Contact met medewerkers van STL

Vragen over het oplossingenboek?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?