Oplossingenboek / Warehouse-Distributiecentrum-Magazijn

Machines

 • Oplossingenboek

  Bediening

  Een ster: beschermen tegen gevolgen risico

  Alleen geïnstrueerde en bevoegde personen mogen de machines bedienen.
   

 • Oplossingenboek

  CE markering

  Drie sterren: voorkomen van het risico

  Elke machine is voorzien zijn van een CE markering volgens de Machinerichtlijn met een Nederlands talige gebruikershandleiding.
  Een productielijn, waarin machines aan elkaar gekoppeld zijn, bezitten eveneens als geheel een CE markering met certificaat. Als een dergelijke productielijn als geheel van een leverancier wordt betrokken dan zorgt de leverancier voor deze CE markering met certificaat. Een tip is om dit op te nemen in het koopcontract. Als een bedrijf “losse” machines aanschaft en deze zelf tot een productielijn samen stelt, dan zorgt het bedrijf zelf voor een CE markering. De eigenaar van het bedrijf is hiervoor hoofdelijk aansprakelijk.
   

 • Oplossingenboek

  Onderhoud

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Controle en onderhoud van de veiligheidssystemen vinden plaats volgens de onderhoudsvoorschriften van de fabrikant. Het is gebruikelijk dit minimaal 1 x per jaar uit te voeren tenzij anders aangegeven in de gebruikershandleiding of in de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).
   

 • Oplossingenboek

  Werkgebied afzetten

  Een ster: beschermen tegen gevolgen risico

  Het 'werkgebied' van de machine wordt gemarkeerd of afgezet.
   

Belangrijke mededeling

Tot 20 november 2023 stond op deze webpagina een goedgekeurde versie van de arbocatalogus Transport en Logistiek.

Er is momenteel geen versie van de Arbocatalogus op onze website, omdat er geen recente goedgekeurde versie beschikbaar is. De Arbocatalogus moet elke 6 jaar worden geëvalueerd en goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zonder goedgekeurde beheersmaatregelen moeten werkgevers nu zelf maatregelen bedenken die minimaal voldoen aan de doelvoorschriften uit de Arbowet.

Om oude beheersmaatregelen toch te kunnen gebruiken, hebben we ze verzameld in het oplossingenboek. Een aantal maatregelen vielen hier bij ons al onder, dus voor ons een logische keuze om dit nu weer te doen.

Ontwikkelingen

Werkgevers en werknemers gaan op een nieuwe manier aan de slag met de Arbocatalogus. Er worden nieuwe afspraken gemaakt over thema's, en hierover zijn nu gesprekken gaande. Zodra we meer weten over het eerste thema, wordt dit op de website vermeld.   

Contact met medewerkers van STL

Vragen over het oplossingenboek?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?