Oplossingenboek / Warehouse-Distributiecentrum-Magazijn

Repeterend werk

 • Oplossingenboek

  Inrichting werkplek

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Aanpassen bestaande inrichting van de werkplek met werkhoogte, reikwijdte e.d.
   

 • Oplossingenboek

  Klimaat

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Voorkomen van koude en tocht.
   

 • Oplossingenboek

  Onderbreken

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Mogelijkheid creëren om het werk naar eigen inzicht kortdurend te onderbreken.
   

 • Oplossingenboek

  Ontwerp werkproces

  Drie sterren: voorkomen van het risico

  Ontwerp werkproces en werkstation met vooraf een risico inschatting fysieke belasting.

 • Oplossingenboek

  Taakroulatie

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De werkzaamheden worden verdeeld onder de werknemers.
   

 • Oplossingenboek

  Vaststellen

  Drie sterren: voorkomen van het risico

  Repeterend werk komt vooral voor bij toegevoegde waarde activiteiten (ook wel value added logistics of value added services genoemd). Een activiteit valt onder repeterend werk indien het minimaal één uur per dag dezelfde of min of meer dezelfde handelingen uitgevoerd worden, uitgezonderd beeldschermwerk.
   

Belangrijke mededeling

Tot 20 november 2023 stond op deze webpagina een goedgekeurde versie van de arbocatalogus Transport en Logistiek.

Er is momenteel geen versie van de Arbocatalogus op onze website, omdat er geen recente goedgekeurde versie beschikbaar is. De Arbocatalogus moet elke 6 jaar worden geëvalueerd en goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zonder goedgekeurde beheersmaatregelen moeten werkgevers nu zelf maatregelen bedenken die minimaal voldoen aan de doelvoorschriften uit de Arbowet.

Om oude beheersmaatregelen toch te kunnen gebruiken, hebben we ze verzameld in het oplossingenboek. Een aantal maatregelen vielen hier bij ons al onder, dus voor ons een logische keuze om dit nu weer te doen.

Ontwikkelingen

Werkgevers en werknemers gaan op een nieuwe manier aan de slag met de Arbocatalogus. Er worden nieuwe afspraken gemaakt over thema's, en hierover zijn nu gesprekken gaande. Zodra we meer weten over het eerste thema, wordt dit op de website vermeld.   

Contact met medewerkers van STL

Vragen over het oplossingenboek?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?