Oplossingenboek / Warehouse-Distributiecentrum-Magazijn

Rollenbaan

 • Oplossingenboek

  CE markering

  Drie sterren: voorkomen van het risico

  Elke rollenbaan, -rails, transportband,  vloer- plafondrailsysteem en conveyor dient geschikt te zijn voor de beoogde werksituatie(s) en voorzien van een CE markering volgens de Machinerichtlijn met een Nederlandstalige gebruikershandleiding. Reeds bestaande (oude) machines mogen ook gebruikt worden, mits deze in overeenstemming zijn gebracht met de relevante bepalingen van hoofdstuk 7 van het Arbobesluit.

  Een samengesteld transportsysteem is een samenstelling van afzonderlijke machines met gezamenlijk functionaliteit en dient een eigen CE markering te verkrijgen voor ingebruikname.

 • Oplossingenboek

  Hellingshoek

  Drie sterren: voorkomen van het risico

  De hellingshoek van de rollenbaan en -rails of handmatig bedienbare vloer- en plafondrailsystemen wordt dusdanig gekozen dat het transport van de goederen geen handmatige verplaatsing of afstopping behoeft.
   

 • Oplossingenboek

  Locatie 1

  Drie sterren: voorkomen van het risico

  De transportsystemen worden bij voorkeur niet gepland boven of direct naast rij- en looproutes en afzonderlijke werkplekken. Een werkstation kan wel een onderdeel zijn van een transportsysteem.
   

 • Oplossingenboek

  Locatie 2

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Een transportsysteem geplaatst boven een rij-, looproute of werkplek wordt voorzien van een kooiconstructie.
  Bij een transportsysteem geplaatst direct naast een rij-, looproute of werkplek wordt nagegaan of behalve de afscherming van de bewegende delen van het transportsysteemeen  een extra fysieke afscherming gewenst is. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat voorwerpen van de transportband vallen op de rij-, looproute of werkplek.
   

 • Oplossingenboek

  Onderhoud

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Controle en onderhoud van de veiligheidsmechanismen van de CE markering vinden plaats volgens de gebruikershandleiding van de fabrikant/leverancier en de aanvullende veiligheidsmechanismen uit de risicobeoordeling bij een samengesteld transportsysteem. Het is gebruikelijk dit minimaal 1 x per jaar uit te voeren tenzij anders aangegeven in de gebruikershandleiding of anders aangegeven in de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE). 

 • Oplossingenboek

  Uitsluissysteem 1

  Drie sterren: voorkomen van het risico

  Een plafond, - vloerrailsysteem heeft een automatisch uitsluissysteem.
   

 • Oplossingenboek

  Uitsluissysteem 2

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Een tow pin wordt gebruikt bij het handmatig koppelen bij een plafond, vloerrailsysteem, indien geen uitsluissysteem aanwezig is.
   

Belangrijke mededeling

Tot 20 november 2023 stond op deze webpagina een goedgekeurde versie van de arbocatalogus Transport en Logistiek.

Er is momenteel geen versie van de Arbocatalogus op onze website, omdat er geen recente goedgekeurde versie beschikbaar is. De Arbocatalogus moet elke 6 jaar worden geëvalueerd en goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zonder goedgekeurde beheersmaatregelen moeten werkgevers nu zelf maatregelen bedenken die minimaal voldoen aan de doelvoorschriften uit de Arbowet.

Om oude beheersmaatregelen toch te kunnen gebruiken, hebben we ze verzameld in het oplossingenboek. Een aantal maatregelen vielen hier bij ons al onder, dus voor ons een logische keuze om dit nu weer te doen.

Ontwikkelingen

Werkgevers en werknemers gaan op een nieuwe manier aan de slag met de Arbocatalogus. Er worden nieuwe afspraken gemaakt over thema's, en hierover zijn nu gesprekken gaande. Zodra we meer weten over het eerste thema, wordt dit op de website vermeld.   

Contact met medewerkers van STL

Vragen over het oplossingenboek?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?