Oplossingenboek / Warehouse-Distributiecentrum-Magazijn

Tillen

 • Oplossingenboek

  Aanpassen van tilsituatie

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Aanpassen van tilsituatie zodat er binnen onderarmbereik getild kan worden en zoveel mogelijk binnen heup- en schouderhoogte.
   

 • Oplossingenboek

  Meerdere personen

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Met twee personen tillen indien het zich incidenteel voordoet.
   

 • Oplossingenboek

  Taakroulatie

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De tilwerkzaamheden worden verdeeld over de werknemers.
   

 • Oplossingenboek

  Tilhulpmiddelen

  Drie sterren: voorkomen van het risico

  Tilhulpmiddelen worden ingezet of het tilgewicht wordt gereduceerd.
   

 • Oplossingenboek

  Vaststellen of maatregelen gewenst of noodzakelijk zijn

  Drie sterren: voorkomen van het risico

  Onderstaande richtlijn geeft aan wanneer maatregelen gewenst of noodzakelijk zijn. De basis voor deze richtlijn is de NIOSH methode. Bij een tilgewicht van 2 maal of hoger dan het aanbevolen gewicht uit de NIOSH methode zijn maatregelen noodzakelijk en ligt het tilgewicht 1 á 2 maal hoger dan aanbevolen dan zijn maatregelen gewenst.
   

Belangrijke mededeling

Tot 20 november 2023 stond op deze webpagina een goedgekeurde versie van de arbocatalogus Transport en Logistiek.

Er is momenteel geen versie van de Arbocatalogus op onze website, omdat er geen recente goedgekeurde versie beschikbaar is. De Arbocatalogus moet elke 6 jaar worden geëvalueerd en goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zonder goedgekeurde beheersmaatregelen moeten werkgevers nu zelf maatregelen bedenken die minimaal voldoen aan de doelvoorschriften uit de Arbowet.

Om oude beheersmaatregelen toch te kunnen gebruiken, hebben we ze verzameld in het oplossingenboek. Een aantal maatregelen vielen hier bij ons al onder, dus voor ons een logische keuze om dit nu weer te doen.

Ontwikkelingen

Werkgevers en werknemers gaan op een nieuwe manier aan de slag met de Arbocatalogus. Er worden nieuwe afspraken gemaakt over thema's, en hierover zijn nu gesprekken gaande. Zodra we meer weten over het eerste thema, wordt dit op de website vermeld.   

Contact met medewerkers van STL

Vragen over het oplossingenboek?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?